Seminar za primenjenu matematiku, 11. maj 2010.

Detaljnije:
Naredni sastanak Seminara za primenjenu matematiku održaće se u utorak, 11. maja u 14:15, u sali 301f, MI SANU.

Predavač: Branka Arsović, Učiteljski fakultet, Užice.

Naziv predavanja: OBRAZOVNI SOFTVER U MATEMATIČKOM OBRAZOVANjU

Sadržaj: Cilj rada je da ukaže na potrebe savremenog obrazovanja i da, sa osvrtom na karakteristične zahteve nastave matematike, definiše metodologiju realizacije obrazovnog softvera(OS). Teži se objedinjenju primena naprednih informatičkih tehnologija i OS-a u matematičkom obrazovanju u cilju unapredjenja nastave. Da bi informatička rešenja doprinela povećanju znanja matematike, potrebno je da se u učenju koristi OS koji na optimalan način ispunjava postavljene ciljeve matematičkog obrazovanja. Autor OS-a mora biti svestan aksiomatsko-deduktivne strukture matematike i mora je u potpunosti ispostovati prilikom kreiranja OS-a. Predstavljeni model učenja integriše neke od mogućnosti sistema Moodle sa praktično primenjenim teorijskim osnovama i principima kreiranja virtuelnog obrazovnog okruženja. Izvršena je i integracija metodičkih principa koji se moraju ispostovati kako prilikom same nastave matematike (pa je konstruisanje modela pratilo te principe i zasniva se na njima), tako i prilikom kreiranja potrebnih nastavnih materijala. Kreirani softver predstavlja alat za učenje, ali i podršku redovnoj nastavi matematike u srednjim školama (za oblast kvadratnih jednačina).

detaljnije

Seminar za primenjenu matematiku, 4. maj 2010.

Detaljnije:

Naredni sastanak Seminara za primenjenu matematiku održaće se u utorak, 04.05.2010. u 14:15, sala 301f, MI SANU.

Predavač: Aleksandar Milić, Fakultet organizacionih nauka, Beograd.

Naziv predavanja: PRIMENA FUZZY LOGIKE U IZBORU STRATEGIJE ZA PLASIRANjE NOVOG PROIZVODA NA TRŽIŠTE

Sadržaj: U ovom saopštenju se opisuje jedan mogući pristup za primenu  fuzzy logike u izboru strategije za plasiranje novog proizvoda na tržište i izradi dela biznis plana koji se odnosi na taj proizvod. Model za izradu dela biznis plana se zasniva na obradi korisnički definisanih parametara koji se odnose na karakteristike ponude, tražnje i proizvoda.
Model je implementiran korišćenjem programskog paketa MATLAB i Fuzzy Toolbox-a. Na osnovu rezultata modela se generiše deo biznis plana a zatim izbor najbolje strategije.

detaljnije

Seminar Geometrija, vizuelizacija i obrazovanje sa primenama, 6. maj 2010.

Detaljnije:

U četvrtak, 6.5. 2010. u 17:15 časova u prostorijama Matematičkog instituta SANU, Knez Mihajlova 35, sala 301f, predavanje će održati

Katica Stevanović Hedrih.

Naziv  predavanja:  Vektori položaja  materijalnih tačaka reonomnog sistema i njihovi tangentni triedri i N-jedri vektorskih baza u različitim sistemima krivolinijskih koordinata

Apstrakt

detaljnije

Torusna topologija - specijalni kurs, 12. maj 2010.

U sredu, 12. maja 2010. u 12 časova predavanje će održati

dr Vladimir Grujić.

Naziv predavanja: KOMBINATORNE FORMULE ZA HIRCEBRUHOVE RODOVE


Kurs se održava u Matematičkom institutu SANU, Kneza Mihaila 36, treći sprat.

detaljnije

Sastanak CGTA seminara, 4. maj 2010.

Naredni sastanak CGTA seminara održaće se u utorak, 4. maja 2010. na Matematičkom fakultetu, IV sprat (projektor sala) od 18-20h.

Tema predavanja: Kreda Lutalica. Dijagonalne kohomološke klase za Grasmanove mnogostrukosti.

detaljnije

Konkurs BU za najbolji naučno-istraživački i stručni rad studenata za 2009. godinu - rok za prijavu 15. maj 2010.

Podsećamo Vas da je rok za prijavu na Konkurs Univerziteta u
Beogradu za dodelu nagrada za najbolji naučnoistraživački i
stručni rad studenata 15. maj 2010.

Više informacije možete naći na

http://www.matf.bg.ac.rs/konkurs/66/konkurs-za-studentski-naucnoistrazivacki-ili-strucni-rad/

detaljnije

Seminar Katedre za računarstvo i informatiku, 5. maj. 2010.


Naredni sastanak Seminara Katedre za računarstvo i informatiku biće održan u sredu 5. maja. 2010.

Program seminara:

Jelena Timčenko, "Primena Jasper alata u kreiranju Web aplikacija za prikaz podataka u različitim formatima", master rad

Vesna Pavlović, Sana Stojanović, "Automatsko generisanje formalnih i čitljivih dokaza u geometriji korišćenjem koherentne logike"

Više informacija o seminaru kao i apstrakti predavanja mogu se naći na:
http://computing.matf.bg.ac.rs

detaljnije

Ponedeljak, 3. maj - neradni dan na Matematičkom fakultetu

Ministarstvo rada i socijalne politike saopštilo je da je 3. maj neradni dan u Srbiji.

U saopštenju se navodi da se, prema odredbama Zakona o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji, neradno obeležava Praznik rada 1. i 2. maja.

S obzirom na to da ove godine drugi dan prvomajskih praznika pada u nedelju, ne radi se ni prvog narednog dana, odnosno, u ponedeljak 3.maja.

Međunarodni praznik rada - 1. maj, obeležava se od 1889. godine kao praznik radničkog pokreta.

detaljnije

Seminar Katedre za astronomiju, 4. maj 2010.

Detaljnije:

Naredni sastanak Seminara iz astronomije i astrofizike održaće se u utorak, 4. maja 2010. godine, u 18 sati, u prostorijama Katedre.


Predavač: mr Olgica Kuzmanovska-Barandovska, asistent na Katedri za fiziku Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Skoplju.

Naziv predavanja: "Prenos zračenja u zvezdanim atmosferama i metod iteracionih faktora"

detaljnije

Potpisivanje Sporazuma o saradnji izmedju Matematičkog fakulteta i Vojne akademije u Beogradu

U utorak, 27. aprila 2010. u sali za konferencije Vojne akademije svečano je potpisan Sporazum o saradnji izmedju Matematičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Vojne akademije u Beogradu.

detaljnije

Vesti i dešavanja

Aktivnosti na seminarima

sve vesti