Seminar Geometrija, vizuelizacija i obrazovanje sa primenama, 17. februar 2011.

Detaljnije: Naredni sastanak Seminara Geometrija, vizuelizacija i obrazovanje sa primenama, održaće se 17. februara 2011 u 17h, u sali 301f MI SANU, Knez Mihailova 36.

Predavač: Branko Dragović
Naziv predavanja: Gravitacija i kosmologija. I Njutnova teorija gravitacije i tamna materija

Apstrakt: Ovo je prvo od četiri predavanja pod opštim naslovom 'Gravitacija i kosmologija'. U prvom predavanju biće dat kratak opšti pregled Njutnove teorije gravitacije i njene primene na kosmičke objekte.
Naročito će biti razmatran odnos izmedju Njutnove teorije, tamne materije i MOND (Modified Newtonian Dynamics).  Iz Njutnove teorije sledi postojanje tamne materije, koje bi trebalo biti oko 5 puta više u vasioni nego poznate (vidljive) materije.Ostavite vaš komentar:


(opciono)
(nece biti prikazano)