Sastanak odeljenja za matematiku, 26. mart 2010.

Detaljnije: U petak, 26.03.2010.  14 časova, u sali 2 SANU, predavanje će održati Dora Selesi, sa Departmana za matematiku i informatiku, Prirodno-matematičkog fakulteta, Univerziteta u Novom Sadu.

Naziv predavanja: HAOS EKSPANZIJA UOPŠTENIH STOHASTIČKIH PROCESA

Sadržaj:

Wiener-Itova teorema o haos ekspanziji stohastičkih procesa predstavlja razlaganje u red po ortogonalnoj bazi Fourier-Hermiteovih polinoma u prostoru kvadratno integrabilnih stohastičkih procesa. Teorija belog šuma je zasnovana na ovom razlaganju, na osnovu čega se dalje grade prostori uopštenih stohastičkih procesa i test procesa, dodavanjem  odgovarajućih težinskih faktora u haos ekspanziji procesa.
Predstavićemo i univerzalni metod primene haos ekspanzije singularnih stohastičkih procesa na rešavanje nekih klasa stohastičkih parcijalnih diferencijalnih jednačina u kojima figuriše Wickov proizvod.
Razmotrićemo stohastički Dirichletov problem i Helmholtzovu jednačinu.

detaljnije

Seminar Geometrija, vizuelizacija i obrazovanje sa primenama, 25. mart 2010.

Detaljnije: U četvrtak, 25. marta 2010. u 17:15 časova u sali 301f  Matematičkog Instituta SANU, Knez Mihajlova 35, predavanje će održati

Srdjan Vukmirović.

Naziv predavanja: Prikaz rada: "Minimal surfaces by moving frames",  autora S.S.Chern i J.G. Wolfson, 2. deo

detaljnije

Seminar za primenjenu matematiku, 23. mart 2010.

Detaljnije: U utorak, 23.03.2010. u 14:15, sala 301f MI SANU održaće se naredni sastanak Seminara za primenjenu matematiku. Predavanje će održati

Dragoš Cvetković, sa Matematičkog instituta SANU, Beograd

Naziv predavanja: PRIMENE TEORIJE SPEKTARA GRAFOVA U RAČUNARSTVU

Kratak sadržaj:

Teorija spektara grafova je deo algebarske teorije grafova u kojoj se problemi teorije grafova tretiraju uz pomoć sopstvenih vrednosti i sopstvenih vektora matrica koje se pridružuju grafovima. Najčešće se koriste matrica susedstva i Laplasova matrica ali i mnoge druge grafovske matrice. U poslednjih desetak godina spektri grafova se pojavljuju, sve više i više, i u računarstvu u tretiranju različitih problema (modelovanje i pretraživanje Interneta, obrada slike i prepoznavanje oblika, obrada i grupisanje podataka, multiprocesorske povezujuće mreže, otpornost mreže na širenje virusa, statističke baze podataka, socijalne mreže i dr.). Daje se kratak pregled ovakvih problema uz komentare o mogućnostima daljih istraživanja.

detaljnije

Seminar Katedre za računarstvo, 24. mart 2010.

Detaljnije: U sredu, 24. marta 2010. u 18h, biće održan naredni sastanak seminara Katedre za računarstvo i informatiku sa sledećim programom:

Marko Carić: "Pronalaženje kolizija kod kriptografskih heš funkcija", magistarska teza

Ivana Tanasijević: "Prostorne baze podataka" prikaz oblasti

Više detalja o seminaru moguće je pronaći na http://computing.matf.bg.ac.rs

detaljnije

Sastanak CGTA seminara, 23. mart 2010.

Detaljnije: U utorak, 23. marta 2010. na Matematičkom fakultetu (projektor sala IV sprat)  od 18-20h održaće se naredni sastanak CGTA seminara.

Sadržaj: Kreda Lutalica. Grasmanove mnogostrukosti II

detaljnije

Torusna topologija - specijalni kurs, 24. mart 2010.

Tokom školske 2009/2010. godine, u okviru Seminara Matematički metodi mehanike, održava se dvosemestralni kurs Torusna topologija. Kurs se organizuje u saradnji sa CGTA seminarom.

U sredu, 24. marta 2010. u 12 časova predavanje će održati Vladimir Grujić: TORUSNE MNOGOSTRUKOSTI

detaljnije

Seminar Katedre za astronomiju - 23. mart 2010.

Naredni sastanak Seminara održaće se u utorak, 23. marta 2010. godine, u 18 sati, u prostorijama Katedre.

Predavanje na seminaru će održati Dušan Marčeta, saradnik u nastavi na Katedri za astronomiju.

Naziv predavanja: "Satelitske orbite, orbitalni transferi i atmosferski uticaj na orbitalno kretanje"

detaljnije

Odbrana doktorskih disertacija, 17. i 19. mart 2010.

U sredu 17.3.2010. u 18h u BIM sali na Matematičkom fakultetu doktorsku disertaciju braniće

mr Edi Bon: "PRIKRIVENA EMISIJA AKRECIONOG DISKA U ŠIROKOLINIJSKOJ OBLASTI AKTIVNIH GALAKSIJA".U petak 19.3.2010. u 13h u sali 706 na Matematičkom fakultetu doktorsku disertaciju braniće

mr Vesna Vučković: "OPTIMALNA SNAGA ŽIGA BELOG GAUSOVOG ŠUMA"

detaljnije

Program IPA za razvoj infrastruktura u visokom obrazovanju, rok za prijavu 31. mart 2010.

Detaljnije:

Poštovani,

Prosleđujemo Vam obaveštenje Ministarstva prosvete, koje se odnosi prevashodno, kako su naveli, na projekte za unapređenje nastavno naučnih disciplina prema priloženim dokumentima:

-informaciono-komunikacione tehnologije, Multi-Media/Digital Media,

-prirodne nauke (biohemija, biologija, nanotehnologije, hemija, i primene),

-inženjerstvo u oblasti očuvanja životne sredine i održivog razvoja,

-elektro, građevinsko, mašinsko i saobraćajno inženjerstvo,

-poljoprivredne nauke i prehrambene tehnologije,

-studije biznisa.

DOPIS MINISTARSTVA PROSVETE:

Za realizaciju Infrastrukturnog programa za visoko obrazovanje Ministarstvo prosvete i Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj obezbedila su 22 miliona eura iz predpristupnih fondova EU (IPA) namenjenih državnim univerzitetima u Srbiji. Kroz ovaj program finansiraće se realizacija maksimalno 20 projekata, a početak realizacije očekuje se krajem 2011. godine.

Dostavljamo informaciju o ovom projektu, kao i Aplikativni obrazac za odobrenje sredstava za infrastrukturni projekat za visoko obrazovanje.

Molimo vas da priloženu informaciju  i obrazac za prijavu prosledite svim fakultetima u okviru vašeg Univerziteta.

Napominjemo da je rok za dostavu prijava 31.03.2010. godine.

Od 1. do 8. aprila 2010. komisija će pregledati sve prispele prijave i izvršiti uži izbor potencijalnih projekata.

U periodu od 12. do 23. aprila članovi komisije će posetiti podnosioce projekata koji su ušli u uži izbor i do 30. aprila doneće odluku o konačnom izboru projekata.

Izabrani kandidati kompletnu projektnu dokumentaciju dostavljaju do 30. juna 2010.

Zbog brze komunikacije ovu informaciju vam dostavljamo elektronskom poštom; dokumentaciju šaljemo i redovnom poštom.


Ministarstvo prosvete
Odeljenje za evropske integracije
razvojne programe i projekte u obrazovanju
tel. 011 363 1818

detaljnije

Sastanak Odeljenja za matematiku, 19. mart 2010.

Naredni sastanak Odeljenja za matematiku održaće se u petak, 19. marta 2010. u 14 časova, u sali 2 SANU.

Predavač: Milena Radnović, Matematički institut SANU

Naziv predavanja: GEOMETRIJA I TOPOLOGIJA ELIPTIČKIH BILIJARA

Apstrakt

detaljnije

Vesti i dešavanja

Aktivnosti na seminarima

sve vesti