Seminar Geometrija, vizuelizacija i obrazovanje sa primenama, 3. februar 2011.

U četvrtak 3.2. u 17:15, u sali 301f Matematičkog Instituta SANU, Knez Mihajlova 36 predavanje će održati Milica Stojanović.

Naslov predavanja: Hiperboličke prostorne grupe sa simplicijalnom fundamentalnom oblasti

Apstrakt: Hiperboličke prostorne grupe su izometrijske grupe koje deluju diskontinualno na hiperboličkom 3-prostoru i imaju kompaktnu fundamentalnu oblast. Biće prikazana Poenkareova teorema, koja nam omogućava da na osnovu fundamentalne oblasti dobijemo odgovarajuću grupu. Tako se posmatranjem fundamentalne oblasti mogu klasifikovati hiperboličke prostorne grupe. Takođe će biti prikazani neki noviji rezultati, gde se za neke serije simplicijalnih fundamentalnih oblasti ispituju nadgrupe njihovih grupa.Ostavite vaš komentar:


(opciono)
(nece biti prikazano)