Seminar Matematički metodi mehanike

Sreda, 15. jun 2011. u 14 časova

Sandra Živanović (Tehnički univerzitet Luizijane, Raston, SAD)
PRIMENA NANOTEHNOLOGIJE U OPTOELEKTRONSKIM I ELEKTRONSKIM NAPRAVAMA

Sastanci Seminara održavaju se u Matematičkom institutu SANU, Kneza Mihaila 36, treći sprat, sala 301f.

http://www.mi.sanu.ac.rs/mmm/

detaljnije

Seminar Katedre za računarstvo , 9. jun 2011.

U četvrtak, 9. juna, u 18 časova biće održan naredni sastanak Seminara Katedre za računarstvo.

Predavač: Adam Sofronijević, Univerzitetska biblioteka "Svetozar Marković"

Naslov predavanja: Elektronske knjige i promene u čitanju

Apstrakt predavanja i više detalja o seminaru može se pronaći na:
http://computing.matf.bg.ac.rs

detaljnije

Prezentacija pretraživača Kobson za studente i mlade istraživače, 9. jun 2011.

Druga po redu prezentacija pretraživača Kobson biće održana u četvrtak, 9. juna u 15h u BIM sali na 4. spratu Matematičkog fakulteta.

Biće predstavljen pretraživač Kobson i demonstrirane njegove mogućnosti i načini pretraživanja naučnih časopisa i knjiga u elektronskim bazama.

Prezentacija je namenjena mladim istraživačima, studentima (posebno master i doktorskih studija), kao i svim zainteresovanim kolegama.

Prezentaciju će održati koleginica Miljana Todorović iz Biblioteke Matematičkog fakulteta.

detaljnije

Seminar Geometrija, vizuelizacija i obrazovanje sa primenama, 9. jun 2011.

Sastanak Seminara Geometrija, vizuelizacija i obrazovanje sa primenama održaće se u četvrtak, 2. juna 2011, od 17:15 u sali 301f Matematičkog instituta, Knez Mihajlova 36.

Predavač: Bratislav Ilić

Naslov predavanja:

Uvodni deo - Amorfne forme u arhitekturi;

Studija slučaja - GEOMETRIJSKA OPTIMIZACIJA SLOBODNIH FORMI NA POLIGONALNOJ OSNOVI

Sadržaj: Projektovanje amorfnih arhitektonskih oblika pored primene softvera za modelovanje, zahteva intenzivniju primenu matematike. Specifična metodologija projektovanja uključuje dva osnovna kriterijuma ekonomske opravdanosti, a to su stabilnost konstrukcije i izvodljivost trodimenzionalnih struktura. Kod jednopojasnih prostornih konstrukcija ostvaruju se povoljni statički uticaji i deformacije primenom optimalnih geometrijskih oblika zasnovanih na izboru optimalnih krivih (potporne linije luka i lančanice). Nakon toga izborom optimalne geometrijske podele ostvaruje se tipizacija štapova i čvorova u izvođenju. U ovom radu biće prikazani rezultati istraživanja varijantnih rešenja za karakterističan slučaj formiranja prostorne strukture na nepravilnoj poligonalnoj osnovi. Istraživanje ima za cilj unapređenje metodologije projektovanja u arhitekturi kroz multidisciplinarni pristup u rešavanju estetskog, matematičkog i tehničkog problema, primenjujući u varijantnim rešenjima različite pristupe. Sa druge strane će biti iskazan značaj matematike iz jedne nove vizure - istovremeno kao nezaobilaznog segmenta kreativne industrije dvadeset prvog veka i primenjene nauke u inženjerstvu i arhitekturi.

Ključne reči: slobodna forma, geometrijska optimizacija

detaljnije

Seminar mehanike, 8.jun 2011.

Naredni sastanak Seminara mehanike održaće se u sredu, 8. juna 2011. u 18 časova, na Matematičkom institutu SANU, Kneza Mihaila 36, treći sprat, sala 301f.

Predavač: Full Prof. Dr. José Manoel Balthazar, University Estadual Paulista, Rio Claro, Sao Paulo, Brazil

Naslov predavanja: On nonlinear ands Chaotic Dynamic interactions between Oscillators

Abstrakt predavanja može se preuzeti OVDE

detaljnije

Seminar iz astronomije i astrofizike, 7. jun 2011.

Naredni sastanak Seminara iz astronomije i astrofizike odrzaće se u utorak, 7. juna 2011. u 18h na Matematičkom fakultetu, u prostorijama Katedre.

Predavač: mr Slaviša Milisavljević, student doktorskih studija na Matematičkom fakultetu

Naslov predavanja: Kombinovani metod za izračunavanje proksimiteta asteroida

detaljnije

CGTA seminar, 7. jun 2011.

Naredni sastanak CGTA seminara održaće se u utorak, 7. juna 2011, od 18-20h na Matematičkom fakultetu (projektor sala, IV sprat)

Predavač: Rade Živaljević

Naslov predavanja: Prikaz rada "The Van Kampen obstruction and its relatives" Sergeja Melihova. (nastavak)

Sadržaj: U Beogradu će kao gost Matematičkog fakulteta i Matematičkog instituta SANU od 19 do 26 juna boraviti Segej Melihov (Sergey Melikhov) sa Steklov instituta RAN iz Moskve. Očekujemo da gost održi nekoliko predavanja na razne teme. Seminar CGTA će tim povodom imati nekoliko preglednih uvodnih predavanja zamišljenih kao priprema i namenjenih širem krugu slušalaca.

detaljnije

Seminar za primenjenu matematiku, 7. jun 2011.

Naredni sastanak Seminara za primenjenu matematiku održaće se u utorak, 7. juna 2011. u 14:15 h na Matematičkom institutu SANU, sala 301f, 3. sprat. Predavač: Damjan Krstajić, Istraživački Centar za Hemijsku Informatiku, Beograd.

Naslov predavanja: PRIMENA MAJKROAREJ TEHNOLOGIJE U MEDICINSKOJ DIJAGNOSTICI.

Sadržaj: Majkroarej (engl. microarray) je alat za analizu genske ekspresije i sastoji se od tanke membrane koja sadrži veliki broj gena koji su poredjani u jedan niz. Uz pomoć majkroarej tehnologije danas možemo brzo da dobijemo gensku ekspresiju različitih živih bića što je dovelo do male revolucije u molekularnoj biologiji. Zadnje dve godine Istraživački centar za hemijsku informatiku (www.rcc.org.rs) je u saradnji sa stranim medicinskim institucijama i biotehnološkim firmama radio na različitim primenama analize preživljavanja (engl. survival analysis) na majkroarej podacima od ljudi obolelih od raka. Tokom predavanja slušaoci će se upoznati sa značajem genskih čipova i majkroarej tehnologije u modernoj dijagnostici raka, kao i sa našim iskustvom u primeni analize preživljavanja.

detaljnije

Seminar Matematičke metode mehanike u primeni, 8. jun 2011.

Detaljnije: Nastavlja se serije predavanja pod naslovom: "Matematičke metode mehanike u primeni" za istraživače pripravnike i doktorante iz oblasti Kinetike, Elastodinamike, Analitičke mehanike, Primene tenzorskog računa u mehanici, Teorije oscilacija i Nelinearne dinamike.

Naredno predavanje održaće se 8. juna 2011. od 11 h u Biblioteci Matematičkog instituta SANU. Predavanje je iz oblasti Matematičke metode nelinearne dinamike.


Predavač: mr Julijana Simonović, asistent Mašinskog fakulteta Univerziteta u Nišu, istrazivač na projektu OI 174001


Naslov predavanja: Matematičke metode za ispitivanje stabilnosti kretanja nelinearnih dinamičkih sistema

Sadržaj predavanja može se preuzeti OVDE.

detaljnije

Seminar Geometrija, vizuelizacija i obrazovanje sa primenama, 2. jun 2011.

Detaljnije: Sastanak Seminara Geometrija, vizuelizacija i obrazovanje sa primenama održaće se u četvrtak, 2. juna 2011, od 17:15 u sali 301f Matematičkog instituta, Knez Mihajlova 36.

Predavač: Tijana Šukilović

Naslov predavanja: Detekcija krugova korišćenjem diskretne krivine

Sadržaj: Definišemo pojam diskretne krivine vezane za crni piksel crno-belih raster slika. Oblasti primene uključuju detekciju proizvoljnih oblika, specijalno onih koji se sastoje od deo po deo glatkih krivih. Koristeći pristup diskretne krivine, opisujemo i implementiramo algoritam za detekciju krugova i lukova i uporedjujemo ga sa postojećim metodama.

detaljnije