Odeljenje za mehaniku, 20. februar 2013.

Naredni sastanak Odeljenja za mehaniku biće održan u utorak, 20. februara 2013. u 18 časova, sala 301f, Matematički institut, SANU.

Predavač: Nenad Filipović, Fakultet inženjerskih nauka, Univerzitet u Kragujevcu

Naslov predavanja: KOMPJUTERSKO MODELIRANjE FORMIRANjA I RASTA PLAKA U KRVNIM SUDOVIMA I UTICAJ ZAGREVANjA STENTA NA PROCES RESTENOZE

Sadržaj: Ateroskleroza je uzrok broj jedan smrtnosti u svetu. U predavanju biće prikazan trodimenzionalni kompjuterski modela plaka u arteriji.

Takođe, biće analizirana i ugradnja stenta i uticaj raspodele temperature prilikom zagrevanja stenta u krajnjem položaju u ugradnji. Trodimenzionalno strujanje fluida je opisano Navijer Stoksovim jednačinama i jednačinom kontinuiteta.

Prenos mase unutar lumena i kroz arterijski zid je spregnuto sa strujanjem krvi i modelirano konvektivno-difuznim jednačinama. Transport lipoproteina male gustine (low density lipoproteins, LDL) u lumenu krvnog suda i kroz arterijski zid je spregnuto sa Kedem-Kacalski jednačinama. Inflamatorni proces je modeliran sa tri dodatne reakciono-difuzne parcijalno-diferencijalne jednačine. Korišćena je interakcija solid-fluid za procenu rasporeda efektivnog napona.

Napravljena je korelacija izmedju funkcija rasta zapremine plaka i smičućeg napona fluida i efektivnog napona u arterijskom zidu. Odabrana su dva pacijenta sa rezultatima značajnog razvoja plaka merenih magnetnom rezonancijom. Progresija razvoja zapremine plaka je fitovana sa tri različita vremena, početno stanje, posle tri i dvanaest meseci. Fitovanje parametera je urađeno korišćenjem nelinearne metode najmanjih kvadrata.

Rezultati pokazuju da je maksimalni efektivni napon u arterijskom zidu neposredno na mestima gde je najmanja debljina arterijskog zida. Maksimalna temperatura stenta prilikom zagrevanja daje optimalnu temperaturu od 45ºC i 48ºC za okolno tkivo i ćelije glatkih mišića. Ovi rezultati pokazuju da tehnologija zagrevanja ugrađenog stenta može uticati na sprečavanje restenoze.Nažalost nije moguće ostaviti komentar.