CGTA seminar, 22. januar 2013.

Naredni sastanak CGTA seminara biće održan u utorak, 22. januara 2013. godine u 18 časova na Matematičkom fakultetu, četvrti sprat, projektor sala.


Predavač: Đorđe Baralić

Naslov predavanja: Stepeni preslikavanja medju kvazitorusnim 4-mnogostrukostima

Sadržaj: Na predavanju će biti prikazani rezultati koji su objavljeni u radu Đ. Baralić "On Non-zero Degree Maps between Quasitoric 4-Manifolds", http://arxiv.org/abs/1301.0848. Ovaj rad se naslanja na rezultate Haibao Duana i S. Wanga i njihovi rezultati su pripmenjeni na konkretnu klasu 4-mnogostrukosti.Nažalost nije moguće ostaviti komentar.