SEMINAR ZA PRIMENjENU MATEMATIKU, 15.9.2009.

U okviru seminara za primenjenu matematiku, Tatjana Aleksić sa Prirodno-matematičkog fakulteta u Kragujevcu održaće predavanje pod nazivom:

PRIMENA SPEKTRALNE TEORIJE GRAFOVA U RAČUNARSTVU (COMPUTER VISION, PATTERN RECOGNITION)

Sastanak seminara održaće se u utorak, 15.9.2009. u 14:15 u sali 305 MI SANU.

Sadržaj predavanja: U poslednje vreme sve je veće interesovanje za primenu spektralne teorije grafova u računarstvu, a naročito u oblastima kao što su Computer Vision i Pattern Recognition. Na predavanju će biti predstavljena primena spektara grafova za karakterizaciju strukture grafova i njihovu klasifikaciju. Biće predstavljene i različite metode (Heat Kernel, Ihara Zeta Function, Hypergraph-based methods), zasnovane na teoriji spektara grafova, koje se efikasno koriste za klasifikaciju i upoređivanje slika.
Značaj ovih metoda je u njihovoj direktnoj primeni  u prepoznavanju lica (Face recognition), otisaka prstiju i rukopisa (Fingerprints and handwriting analysis).Ostavite vaš komentar:


(opciono)
(nece biti prikazano)