Seminar za primenjenu matematiku, 27. mart 2012.

Naredni sastanak Seminara za primenjenu matematiku održaće se u utorak, 27. marta 2012. u 14:15, sobi 301f, MI SANU.

Predavači: Dragoš Cvetković, Branko Arsić, Matematički institut SANU, Milan Škarić, Računarski fakultet, Univerzitet UNION, Beograd

Naslov predavanja: SPEKTRALNE TEHNIKE TEORIJE GRAFOVA U RAČUNARSKIM NAUKAMA

Sadržaj: Nedavno je prihvaćen za štampu rad Arsić B., Cvetković D., Simić S.K., Škarić M., Graph spectral techniques in computer sciences, Applicable Analysis and Discrete Mathematics, doi:10.2298/AADM111223025A. Ovaj obimni rad će biti delimično prikazan u ovom predavanju. Daje se pregled spektralnih tehnika koje se koriste u raznim računarskim naukama (računarstvo u užem smislu i računarski orijentisani delovi drugih grana nauke) kao i klasifikacija oblasti primene. U primenama veliku ulogu igra upotreba sopstvenih vektora grafova, posebno u vezi sa spektralnim metodama klasterovanja podataka (data mining, Internet topology, Internet search).Ostavite vaš komentar:


(opciono)
(nece biti prikazano)