Seminar za primenjenu matematiku, 20. mart 2012.

Naredni sastanak Seminara za primenjenu matematiku održaće se u utorak, 20. marta 2012. u 14:15, sobi 301f, MI SANU.

Predavač: Marina Dobrota, Fakultet organizacionih nauka

Naslov predavanja: PRIMENA STATISTIČKIH METODA U ANALIZI KVALITETA SISTEMA E-OBRAZOVANjA

Sadržaj: U okviru ovog predavanja biće prikazana primena statističkih metoda u analizi podataka dobijenih iz sistema elektronskog obrazovanja. Kvalitet sistema elektronskog obrazovanja se analizira na osnovu dva parametra: iskustva sa korišćenjem i zadovoljstva elektronski podržanim obrazovanjem. Cilj je da se ukaže na trenutno stanje elektronskog obrazovanja u Srbiji, kao i da se ispitaju mogućnosti njegovog poboljšanja.

Istraživanje je obuhvatilo studente i predavače sa četiri najveća državna univerziteta u Srbiji. Jedan deo istraživanja odnosi se na studente i njihovu percepciju kvaliteta obrazovanja u elektronski podržanom okruženju.

Drugi deo istraživanja razmatra iskustvo nastavnika u korišćenju sistema elektronskog obrazovanja sa posebnim osvrtom na primenu metoda i tehnika koje se koriste na univerzitetima u Srbiji. Rezultati analize omogućili su bolje razumevanje percepcije kvaliteta sistema elektronskog obrazovanja.

Utvrđeno je koji se parametri moraju poboljšati kako bi poraslo zadovoljstvo korisnika, što ima za cilj i razvoj poverenja u sistem elektronskog obrazovanja.Ostavite vaš komentar:


(opciono)
(nece biti prikazano)