CGTA seminar, 20. mart 2012.

Naredni sastanak CGTA seminara održaće se u utorak, 20. marta 2012, od 18:00 - 20:00 časova na Matematičkom fakultetu, IV sprat (projektor sala)

Predavač: Marko Stošić, Matematički institut SANU, Instituto Superior Técnico, Lisbon

Naslov predavanja: Najinteresantnije osobine Hovanovljeve homologije

APSTRAKT: U ovom predavanju pokušaću da predstavim neke od najzanimljivijih osobina homoloških invarijanti čvorova, pre svega Hovanovljeve homologije i Hegard-Flor homologije za čvorove, kao i neke primene. To uključuje kombinatorni dokaz postojanja egzotičnih R^4, detekciju razvezanih čvorova, kombinatorni dokaz Milnorove hipoteze, itd.

NAPOMENA: Nedavno je na "5th Romanian Master in Mathematics",                                            

 http://rmm.lbi.ro/index.php?id=home,

gde su se ponovo okupili najbolji mladi matematičari srednjoškolci, organizovano i predavanje (Ciprian Manolescu) iz teorije homoloških invarijanti čvorova kao svojevrstan "prozor u višu matematiku" i poziv mladima da sa istim žarom nastave svoje usavršavanje u matematici i posle srednje škole. [CGTA zahvaljuje Vladi Baltiću za ovu informaciju!]

Pozivamo ("Živa matematika"!) i sve zainteresovane srednjoškolce i studente da nam se pridruže. Na našu molbu Marko Stošić je napravio izbor osnovne, koliko-toliko "popularne" literature iz ove oblasti:

1. D. Bar-Natan: On Khovanov's categorification of the Jones polynomial, arXiv:math/0204311

2. J. Rasmussen: Khovanov homology and the slice genus, arXiv:math/0402131

3. J. Rasmussen: Knot polynomials and knot homologies, arXiv:math/0504045

4. J. Baldwin, W. Gillam: Computations of Heegard-Floer knot homology, arXiv:math/0610167Ostavite vaš komentar:


(opciono)
(nece biti prikazano)