Studentski seminar, 15. septembar 2023.

Naredni sastanak Seminara biće održan u petak, 15. septembra 2023, u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 12 časova.
 
Predavač: Jovan Vuković, Matematički fakultet Univerziteta u Beogradu
 
Naslov predavanja: REMZIJEV PROBLEM ZA JEDNOBOJNE TROUGLOVE I SRODNE TEOREME
 
Apstrakt: U ovom predavanju ćemo početi od sledećeg problema: koliko najviše vrhova može imati kompletan graf čije su ivice obojene u n boja, tako da ne postoji trougao čije su ivice iste boje? Diskutovaćemo povezanost ovog problema i trenutnog najboljeg ograničenja n! sa kvazislučajnim grafovima i njihovim osobinama. Razmotrićemo vezu bipartitnih grafova sa datim problemom, i pokazaćemo dokaz teoreme koja uspostavlja donje ograničenje za veličinu najvećeg bipartitnog podgrafa u grafu bez trouglova.
 
Napomena: Predavanja se mogu pratiti na daljinu preko linka:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/call/CihYM6Nratzix7c8G/uJmcdEJs4INWQ8MEoLVzHRGxbfbBEWSBMwXBYcymVoj

Registraciona forma je dostupna na:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/M4zcEwxkzy5PqNS73Nažalost nije moguće ostaviti komentar.