Seminar za veštačku inteligenciju, 14. jun 2023.

Naredni sastanak Seminara biće održan onlajn u sredu, 14. juna 2023, sa početkom u 19 časova.
 
Predavač: Vladan Devedžić, Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka; Srpska akademija nauka i umetnosti, Odeljenje tehničkih nauka
 
Naslov predavanja: VEŠTAČKA INTELIGENCIJA: OTVORI OČI I RECI MI ŠTA VIDIŠ
 
Apstrakt:
Veoma je teško precizno reći šta ljudi imaju na umu kada govore o veštačkoj inteligenciji (VI). Termin/Izraz 'VI' se već godinama koristi u svakojakim situacijama i kontekstima, što može da dovede do njegove sopstvene hiperinflacije i obezvređivanja. Kod nekih ljudi, ubrzan razvoj nekih srodnih oblasti, kao što su primenjena statistika, tzv. nauka o podacima, prediktivna analitika, biometrija, itd., izaziva osećaj da VI postepeno gubi svoj identitet na račun tih drugih oblasti.
 
Prošlo je više od jedne decenije od kada je o VI počelo vrlo često da se priča, piše i raspravlja, sve više i izvan stručnih krugova, čak i u najširoj javnosti. Nedavna pojava ChatGPT-a i porast popularnosti velikih jezičkih modela samo su "dolili ulje na vatru", tako da je interesovanje za VI već došlo do granica koje niko nije mogao ni da očekuje ni da zamisli na početku ovog poslednjeg perioda naglog uspona VI. Ipak, mnogi stručnjaci imaju osećaj da ova pompa i napredak takođe povećavaju nejasnoće koje okružuju čitavo polje VI. Budući da je VI inherentno interdisciplinarna, često je meta onih koji žele da je "prisvoje" u nekim drugim pojedinačnim oblastima. Ponekad VI postaje i žrtva površnog razumevanja onih koji se samo priklanjaju trendovima.
 
Takva situacija je poslužila kao inspiracija za ovo predavanje. Ono pokušava da razjasni nekoliko dominantnih različitih pogleda na VI kao
oblast istraživanja i razvoja. Iako nije moguće napraviti stroge granice između onoga što VI jeste i onoga što ona nije, od koristi je ako neko ima ideje o tome šta je VI nekada značila, šta danas znači različitim zainteresovanim stranama i koje kriterijume koriste različite zainteresovane strane kada označavaju sisteme, proizvode, istraživanja, ponašanja i fenomene oznakom 'VI'.

 
Napomena: Registraciona forma za učešće na Seminaru je dostupna na linku:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/CW5nJWDSEZDj7p32p

Ukoliko želite samo da pratite predavanje bez mogućnosti aktivnog učešća, prenos je dostupan na linku:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/4LNW8WtML7rLKojozNažalost nije moguće ostaviti komentar.