Seminar za računarstvo i primenjenu matematiku, 9. maj 2023.

Naredni sastanak Seminara biće održan u utorak, 9. maja u svečanoj sali Ogranka SANU u Novom Sadu, Nikole Pašića 6 sa početkom u 14.15. Sastanak je moguće pratiti i na daljinu.

Predavač: Dragan Mašulović, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet

Naslov predavanja: KOALGEBRE, KOMONADE I REMZIJEVSKA SVOJSTVA

Apstrakt

Napomena: Link za onlajn pristup: https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/YoqHWKALRkRTbK9SNažalost nije moguće ostaviti komentar.