Odeljenje za mehaniku, 19. april 2023.

Naredni sastanak Seminara biće održan u sredu, 19. aprila 2023, u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 18 časova.

Predavač: prof. dr Dejan Urošević, Katedra za astronomiju, Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu

Naslov predavanja: ANTIKITERA - DREVNA ASTRONOMSKA MEHANIČKA NAPRAVA
 
Apstrakt:
Tokom predavanja biće prikazan istorijski osvrt, koji kreće od samog pronalaska neprocenjivo vrednog arheološkog materijala, preko opisa da je vrlo moguće da taj materijal predstavlja ostatke nekada davno konstruisanog mehanizma, da bi se stiglo do modernih interpretacija da je Antikitera mehanizam sofisticirana mehanička naprava koja se koristila za opis astronomskih pojava. Biće prodiskutovani rezultati objavljeni nedavno (tokom prethodne dve godine) a na temu šta je sve ova mehanička naprava mogla da opiše od pojava koje se primećuju na nebu.
 
Napomene:
Seminar je moguće pratiti i onlajn. Predavanja možete pratiti na daljinu preko stranice:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/YfY2cZTcN3YwGqFjc
 
Registracija ѕa učešće na seminaru je dostupna na sledećoj stranici:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/o9cuDZYqrq7jvFxw8Nažalost nije moguće ostaviti komentar.