Odeljenje za mehaniku, 17. april 2013.

Naredni sastanak Odeljenja za mehaniku biće održan u sredu, 17. aprila 2013. u 18 časova u sali 301f MI SANU.

Predavač: Tomislav Igić, Građevinski fakultet, Univerzitet u Nišu

Naslov predavanja: OPTIMALNO DIMENZIONISANjE LjUSKI

Sadržaj: U okviru predavanja će biti izloženi uslovi optimuma rotaciono simetričnih ljuski za različite matetrijale, zatim će biti dati originalni primeri optimalnog dimenzionisanja na plastični lom, od kojih će biti prikazana rešenja, u jednom delu u analitičkom obliku, a u drugom putem numeričke analize odgovarajućih podataka, što je potvrđeno i eksperimentima.Nažalost nije moguće ostaviti komentar.