Seminar mehanike, 16. mart 2011.

Naredni sastanak Seminara za mehaniku održaće se u sredu, 16. marta, sa početkom u 18h, na trećem spratu zgrade Matematičkog instituta SANU, Knez Mihailova 36.

Predavač: Prof. dr Živorad Tomovski, St.Cyril and Methodius University of Skopje, Faculty of Mathematics and Natural Sciences, Institute of Mathematics, Macedonia

Naslov predavanja: Fractional and Operational Calculus with generalized Mittag Leffler functions and Applications*

detaljnije

Seminar Geometrija, vizuelizacija i obrazovanje sa primenama, 17. i 24. mart 2011.

U četvrtak 17.3. i četvrtak 24.3. predavanja na Seminaru će održati Branko Dragović.

Naslov predavanja: Gravitacija i kosmologija (treće i četvrto predavanje)

Apstrakt: U izlaganju će biti pokazano kako se  Opšta teorija relativnosti primenjuje na svemir kao celinu,  dajući kosmologiji čvrstu teorijsku osnovu u vidu pseudo-Rimanovog prostora. Biće navedene Fridmanove jednačine, koje su polazna osnova za mnoge kosmološke modele homogenog i izotropnog svemira. Posebno će biti predstavljeni sledeći kosmološki modeli: Ajnštajnov statički model svemira,   Fridmanovi modeli, stacionarni model i model Velikog praska (Big Bang),  de Siterov model i inflaciono širenje svemira. Biće pomenuti i neki drugi kosmološki modeli od interesa za savremenu kosmologiju. Sve ovo je važno i za razumevanje ubrzanog širenje svemira, što je najkrupnije  nedavno kosmološko  otkriće i čije objašnjenje predstavlja najveći izazov u savremenoj teorijskoj kosmologiji.

Predavanja će se održati u sali 301f Matematičkog instituta, Knez Mihajlova 36 s početkom u 17:15.

detaljnije

Sastanak Odeljenja za matematiku, 18. mart 2011.

Naredni sastanak Odeljenja za matematiku održaće se u petak, 18.03.2011. 14 časova, sala 2 SANU.

Predavač: Jasson Vindas, Department of Mathematics, Ghent University, Belgium

Naslov predavanja: GENERAL INTEGRAL

Sadržaj predavanja može se preuzeti ovde.

detaljnije

Seminar Matematički metodi mehanike, kurs Mehanika i geometrija, 16. mart 2011.

Naredno predavanje u okviru kursa Mehanika i geometrija održaće se 16. marta 2011. od 12h na Matematičkom institutu SANU (III sprat, sala 301f).

Tema predavanja: EKSPERIMENTALNE I RAČUNSKE VEŽBE
Slušaoci kursa će imati prilike da učestvuju u izvodjenju eksperimenata u laboratoriji za mehaniku i naučno izračunavanje.

detaljnije

Seminar Matematički metodi mehanike, kurs Mehanika i geometrija, 9. mart 2011.

Naredno predavanje u okviru kursa Mehanika i geometrija održaće se 9. marta 2011. od 12h na Matematičkom institutu SANU (III sprat, sala 301f).

Predavač: Milena Radnović

Naslov predavanja: SISTEMI S JEDNIM STEPENOM SLOBODE

detaljnije

Sastanak Odeljenja za matematiku, 11. mart 2011.


Naredni sastanak Odeljenja za matematiku održaće se u petak, 11.03.2011. 14 časova, sala 2 SANU.

Predavač: Akademik prof. dr Dragoš Cvetković, Elektrotehnički fakultet, Beograd i Matematički institut SANU

Naslov predavanja: OSVRT NA GENEZU SPEKTRALNE TEORIJE GRAFOVA

Sadržaj: Autor daje prikaz sopstvenog doprinosa fundiranju i razvoju spektralne teorije grafova. Krenuvši od rešavanja nekih šahovsko-matematičkih problema krajem šezdesetih godina prošlog veka, autor prepoznaje relevantnost Perron-Frobeniusove teorije nenegativnih matrica i uz niz sopstvenih doprinosa daje skicu spektralne teorije grafova u svojoj doktorskoj disertaciji "Grafovi i njihovi spektri" 1971. godine. Pošto je skraćena verzija teze objavljena na engleskom jeziku u Publikacijama Elektrotehničkog fakulteta, Serija Matematika i fizika, ona je izazvala veliko interesovanje u stručnim krugovima. Izmedju ostalog, američki matematičar Richard Bellman, u to vreme urednik Academic Press-a, predlaže Cvetkoviću objavljivanje monografije o spektralnoj teoriji grafova u sopstvenoj seriji knjiga. Do objavljivanja monografije "Spectra of Graphs - Theory and Application" je došlo 1980. godine uz saradnju Academic Press-a i nemačkog izdavača Deutscher Verlag der Wissenschaften (koautori M. Doob i H. Sachs). Bilo je nekoliko izdanja ove  knjige, uključujući i prevod na ruski jezik, i ona je postala standardna referenca za ovu oblast. Do danas je u vezi spektralne teorije grafova objavljeno više hiljada naučnih radova uključujući one o primenama spektralne teorije grafova u hemiji, fizici i računarstvu.

detaljnije

Seminar Geometrija, vizuelizacija i obrazovanje sa primenama, 10. mart 2011.

Naredni sastanak Seminara održaće se u četvrtak, 10.3.2011, u sali 301f Matematičkog instituta, Knez Mihajlova 36.

Predavač: Slavik Jablan

Naslov: Polyhedral Knots and Links

Apstrakt: Indonesian weaving and Tamari balls inspired the original tensegrity researchers, B.Fuller and K. Snelson. In a few last decades, the use of light-weight materials, tensegrity and computer design (CAD/CAM) tools enables the application of different knots and links (KLs) in architecture. From the point of view of organic chemistry, molecular biology, or architecture the most interesting are complex knotted and linked structures with a high degree of symmetry. However, tabulation of KLs as well as computing of KL invariants is restricted to KLs with relatively small number of crossings. We give a survey of different methods for obtaining knots and links in the form of different geometrical polyhedra, that can have applications in chemistry or architecture. Together with the LinKnot data base of basic polyhedra we use several constructions: mid-edge construction, cross-curve and double-line covering, Jaeger construction, and edge doubling construction to obtain 4-valent polyhedral graphs and their corresponding knots and links. In the same manner, edge doubling construction is applied to fullerene graphs to transform them into alternating knot and link diagrams.

 

detaljnije

Seminar mehanike, 9. mart 2011.

Naredni sastanak Seminara za mehaniku održaće se u sredu, 9. marta, sa početkom u 18h, na trećem spratu zgrade Matematičkog instituta SANU, Knez Mihailova 36.

Predavač: Prof. dr Vladimir D. Stevanović, Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet

Naslov predavanja: Razvoj i primena numeričke mehanike višefluidnih strujanja

detaljnije

CGTA seminar, 8. mart 2011.

Sastanak  CGTA seminara održaće se 8. marta 2011. od 18-20h na Matematičkom fakultetu (IV sprat, video sala).

Rade Živaljević: Lančasti kompleksi u ekvivarijatnoj topologiji

detaljnije

Seminar za primenjenu matematiku, 8. mart 2011.

Naredni sastanak Seminara za primenjenu matematiku održaće se u utorak, 08.03.2011. u 14:15, u sali 301f, MI SANU.

Predavač: Sandra Jednak, Fakultet organizacionih nauka, Beograd

Naslov predavanja: EKONOMSKI ASPEKTI PRIMENE INFORMACIONIH I KOMUNIKACIONIH TEHNOLOGIJA

Sadržaj: Cilj ovog rada je da analizira i sagleda ekonomske aspekate uticaja i primene IKT. U radu su izvršena istraživanja i analize, kao i komparacija uticaja IKT na privredu i preduzeća u različitim zemaljma, sektorima i preduzećima. Analize su pokazale da se sprovodjenjem ekonomskih reformi i primenom IKT, povećava i ubrzava ekonomski rast i razvoj, kao i profitabilnost i uspešnost poslovanja preduzeća. Upotrebom novih tehnologija i primenom novih načina poslovanja preduzeća ostvaruju veću produktivnost, efikasnost i profitabilnost. Danas su IKT sastavni deo i osnova razvoja preduzeća i privreda u razvijenim ekonomijama. Ove tehonologije su bile primarni faktor, a danas neophodna podrška za postizanje boljih ekonomskih perfomansi.

Ključne reči: IKT, ekonomski rast i razvoj, preduzeća IKT i preduzeća koja koriste IKT

detaljnije

Vesti i dešavanja

Aktivnosti na seminarima

sve vesti