Torusna topologija-specijalni kurs, 21. april 2010.

Detaljnije: Tokom školske 2009/2010. godine, u okviru Seminara Matematički metodi mehanike, održava se dvosemestralni kurs Torusna topologija. Kurs se organizuje u saradnji sa CGTA seminarom.

U sredu, 21. aprila 2010. u 12 časova predavanje će održati

Rade Živaljević

Naziv predavanja: (Ko)homologija K-stepena i Masijevi proizvodi.

Kurs se održava u Matematičkom institutu SANU, Kneza Mihaila 36, treći sprat.

detaljnije

Sastanak CGTA seminara, 20. april 2010.

Detaljnije: Naredni sastanak CGTA seminara održaće se u utorak, 20. aprila 2010. na Matematičkom fakultetu, IV sprat (projektor sala) od 18-20h.

Kreda Lutalica: Ulaganja mnogostrukosti sa dodatnim zahtevima (kosa ulaganja), nastavak.

detaljnije

Seminar Odeljenja za matematiku, 23. april 2010.

 U petak, 23.04.2010. u 14 časova, sala 2 SANU na MI SANU predavanje će održati

Miloš Arsenović, Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu

naziv predavanja: HARMONIJSKA KVAZIKONFORMNA PRESLIKAVANjA

Sadržaj: Razmatramo granično ponašanje takvih preslikavanja, u proizvoljnoj dimenziji, posebno procene izvoda (tangencijalnih i netangencijalnih), pripadnost Helderovim klasama do na granicu, kao i klasama definisanih opštim modulima neprekidnosti. Takodje će se razmatrati i ponašanje nekih prirodnih metrika pri takvim preslikavanjima.

detaljnije

Seminar za primnjenu matematiku, 20. april 2010.

U utorak, 20.04.2010. u 14:15, sala 301f, MI SANU predavanje će održati Aleksandra Labus, Fakultet organizacionih nauka, Beograd

Naziv predavanja: IGRA KAO KOMPONENTA ELEKTRONSKOG OBRAZOVANjA

Sadržaj: Predmet ovog saopštenja su igre kao komponente elektronskog obrazovanja. One kombinuju obrazovanje i zabavu u koncept koji je poznat kao edutainment. Osnovna ideja je da se korisnicima pruže sadržaji za učenje u prepoznatljivom zabavnom okruženju, kao što su: televizija, računarske igre, filmovi, muzika, web sajtovi, multimedijalni softver itd.
U ovom radu su istražene mogućnosti kreiranja zabavnih obrazovnih aktivnosti i njihova integracija sa sistemom za upravljanje kursevima Moodle LMS.
U praktičnom delu rada zabavne obrazovne aktivnosti su implementirane u sistemu za elektronsko učenje u okviru Laboratorije za elektronsko poslovanje Fakulteta organizacionih nauka. Istraživanje je pokazalo da su studenti ostvarili bolje rezultate učeći i kroz zabavne aktivnosti

detaljnije

Seminar Geometrija, vizuelizacija i obrazovanje sa primenama, 22. april 2010.

U četvrtak, 22.4. 2010. u 17:15 časova u sali 301f  Matematičkog instituta SANU, Knez Mihajlova 35, predavanje će održati
Božidar Jovanović

Naziv predavanja: Invarijantni geodezijski tokovi na Ledger-Obata n-simetričnim prostorima

Apstrakt:Proučava se integrabilnost geodezijskih tokova Ajnštajnovih metrika na osnovnom
primeru n-simetričnog prostora K^n/diag(K), gde je K kompaktna prosta Lijeva grupa

detaljnije

Sastanak seminara Katedre za računarstvo, 21. april 2010.

Detaljnije: Naredni sastanak Seminara Katedre za računarstvo i informatiku zakazan je za sredu, 21. 4. 2010. u 18h.

Program seminara:

Vesna Satev: "Programski sistem WebMonitoring i upotreba konačnih transduktora u nadgledanju Veba", magistarska teza

Novak Marković: "Razvoj web-aplikacije za bankarsko poslovanje zasnovane na WPF/Silverlight tehnologiji", master rad

Detaljnije informacije o seminaru moguće je naći na:
http://computing.matf.bg.ac.rs

detaljnije

Seminar Katedre za astronomiju, 20. april 2010.

Detaljnije:  U okviru Seminara iz astronomije i astrofizike, predavanje će održati

dr Milan M. Ćirković, naučni savetnik Astronomske opservatorije.

Naziv predavanja: "Antropička senka: posmatrački selekcioni efekti i analiza rizika".

Seminar će se održati u utorak, 20. aprila 2010. godine, u 18 sati, u prostorijama Katedre.

detaljnije

Sastanak seminara Teorija verovatnoća i matematička statistika, 15. april 2010.

Detaljnije:

Sastanak seminara Teorija verovatnoća i matematička statistika održaće se u četvrtak 15. aprila 2010. u 16h, na Matematičkom fakultetu u sali 706.

Detaljnije informacije mogu se naći na adresi
http://www.stat.matf.bg.ac.rs/srpski.htm

detaljnije

Seminar Odeljenja za matematiku, 16. april 2010.

U petak, 16.04.2010. 14 časova, u sali 2 MI SANU predavanje će održati Slavko Simić, Matematički institut SANU.

Naziv predavanja: ON WEIGHTED STOLARSKY MEANS

Abstract: The class of Stolarsky means is one of most interesting and most investigated family of two-parametric means. In this talk we introduce a weighted variant of Stolarsky means and derive some common properties of those classes of means. An advantage of this concept is the possibility of an extension to the multi-variable case in a simple and applicable way. Some basic inequalities concerning this matter are also established with applications in Analysis and Probability Theory.

detaljnije

Seminar Geometrija, vizuelizacija i obrazovanje sa primenama, 15. april 2010.

Detaljnije:

U četvrtak, 15.4. 2010. u 17:15 časova u sali 301f Matematičkog instituta SANU, Knez Mihajlova 35, predavanje će održati

Emilija Nešović

Naziv  predavanja: SOME CHARACTERIZATIONS OF NULL, PSEUDO NULL AND PARTIALLY NULL RECTIFYING CURVES IN MINKOWSKI SPACE-TIME

Apstrakt: In this paper, we define rectifying curves in Minkowski space-time and characterize null, pseudo null and partially null rectifying curves in terms of their curvatures. Also, we give some explicit equations of null, pseudo null and partially null rectifying curves in E^4_1

 

detaljnije