Predavanja, prof. dr Ilkka Olavi Holopainen, 18. i 19. maj 2010.

Renomirani profesor, prof dr Ilkka Olavi Holopainen sa Univerziteta u Helsinkiju, Finska posetiće Beograd u periodu 16 - 21. maja 2010, po pozivu Matematičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Planirano je da profesor Holopainen održi dva predavanja na Matematičkom fakultetu:

(a) Bounded p-harmonic Functions on Cartan-Hadamard Manifolds u utorak, 18. maja u 12h u sali BIM na IV spratu. Apstrakt.

(b) Dirichlet Problem at Infinity on Gromov Hyperbolic Metric Measure Spaces, u sredu, 19. maja u 12h u sali 830 na V spratu.  Apstrakt.

Pozivamo Vas da prisustvujete predavanjima prof Holopainena!

detaljnije

Otvoren konkurs za program stručnog usavršavanja JFDP, rok za prijavu 9. jul 2010.

Detaljnije:

Postovani,

Odeljenje za međunarodnu saradnju Univerziteta u Beogradu obaveštava da će i ove godine biti raspisan konkurs JUNIOR FACUTY DEVELOPMENT PROGRAM (JFDP).

JFDP je program profesionalnog usavršavanja za nastavno osoblje koje ima radno iskustvo u predavanju na visokoškolskoj instituciji minimum dve godine i koje trenutno radi na fakultetima ili višim školama.

Program pokriva sve troškove odlaska i boravka na jednom od američkih univerziteta u trajanju od četiri i po meseca. Mogu da se prijavljuju i asistenti. Isto tako, konkurs je otvoren i za bibliotekare i administrativno osoblje koje radi na visokoškolskim institucijama, bez obzira na to što nisu zaposleni kao predavači, ali oni moraju pokazati interesovanje da podele svoje znanje i iskustvo sa kolegama i studentima u vidu predavanja, ili obuka koje će održati po povratku iz SAD.

Ovaj program u potpunosti finansira američki Stejt department, a organizuje Američki savet. Krajnji rok za prijavljivanje je 9. jul 2010. godine.

Više informacija o konkursu možete naći ovde.

Prezentacija ovog programa biće održana 24. maja na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Pozivnica za sve zainteresovane kandidate za JFDP može se preuzeti ovde.

detaljnije

Naučno-stručni skup Informatika 2010, 12. maj 2010.

Detaljnije:

Naučno-stručni skup Informatika 2010, držaće se u sredu, 12. maja 2010. u hali XIV Beogradskog sajma, Bulevar Vojvode Mišića 14, od 11-14h.

Na skupu će izlaganje imati i studenti Matematičkog fakulteta, Aleksandar Đenić i Marko Mladenović koji će predstaviti projekat QLAB, na kome rade pod mentorstvom dr Miroslava Marića.

NAPOMENA: Nastavnici i studenti Matematičkog fakulteta su oslobodjeni plaćanja kotizacije na skupu. Obavezno sa sobom poneti odštampan letak koji možete preuzeti ovde.

detaljnije

Seminar Matematički metodi mehanike, 12. maj 2010.

Detaljnije:

Naredni sastanak Seminara Matematički metodi mehanike održaće se u sredu, 12. maj 2010. u 12h.

Predavač: Vladimir Grujić

Naziv predavanja: KOMBINATORNE FORMULE ZA HIRCEBRUHOVE RODOVE

Kurs se održava u Matematičkom institutu SANU, Kneza Mihaila 36, treći sprat.

detaljnije

Sastanak CGTA seminara, 11. maj 2010.

Detaljnije:

Naredni sastanak CGTA seminara održaće se u utorak, 11. maja od 18-20h na Matematičkom fakultetu (IV sprat, projektor sala).

Tema predavanja: Kreda Lutalica. Schubertov račun i kohmologija Grasmanovih mnogostrukosti.

detaljnije

Seminar Geometrija, vizuelizacija i obrazovanje sa primenama, 13. maj 2010.

Detaljnije:
Naredni sastanak Seminara Geometrija, vizuelizacija i obrazovanje sa primenama održaće se u četvrtak, 13.5. 2010. u 17:15 časova u sali 301f Matematičkog Instituta SANU, Knez Mihajlova 35

Predavač: Veljko A. Vujičić.

Naziv predavanja: O AKSIOMAMA AFINE GEOMETRIJE I TENZORSKOM INTEGRALENjU

Apstrakt: Poimanje naslovnih reči. Aksiomi kao temelj, pa i granice te teorije. O nesaglasju "TRI" ili "ČETIRI" aksiome. Održivost tog aksiomatskog sistema? "Osnovni pojmovi tačka i vektor", a o pojmu, vektora više nego mnogo, prisutna je velika nesaglasnost. Skalarni proizvod vektora prevodi vektorske (linearne) "prostore" u nelinearne algebarske i analitičke sisteme. Linearne transformacije i tenzorsko integralenje. Standardni integralni račun razara  prirodu tenzorskih objekata. O identifikaciji geometrije i kinematike.

Na kraju; nekoliko rečenica o Južnoslovenskoj akademiji nelinearnih nauka, koja je registrovana kao Odeljenje medjuregionalne ANN.

detaljnije

Seminar za primenjenu matematiku, 11. maj 2010.

Detaljnije:
Naredni sastanak Seminara za primenjenu matematiku održaće se u utorak, 11. maja u 14:15, u sali 301f, MI SANU.

Predavač: Branka Arsović, Učiteljski fakultet, Užice.

Naziv predavanja: OBRAZOVNI SOFTVER U MATEMATIČKOM OBRAZOVANjU

Sadržaj: Cilj rada je da ukaže na potrebe savremenog obrazovanja i da, sa osvrtom na karakteristične zahteve nastave matematike, definiše metodologiju realizacije obrazovnog softvera(OS). Teži se objedinjenju primena naprednih informatičkih tehnologija i OS-a u matematičkom obrazovanju u cilju unapredjenja nastave. Da bi informatička rešenja doprinela povećanju znanja matematike, potrebno je da se u učenju koristi OS koji na optimalan način ispunjava postavljene ciljeve matematičkog obrazovanja. Autor OS-a mora biti svestan aksiomatsko-deduktivne strukture matematike i mora je u potpunosti ispostovati prilikom kreiranja OS-a. Predstavljeni model učenja integriše neke od mogućnosti sistema Moodle sa praktično primenjenim teorijskim osnovama i principima kreiranja virtuelnog obrazovnog okruženja. Izvršena je i integracija metodičkih principa koji se moraju ispostovati kako prilikom same nastave matematike (pa je konstruisanje modela pratilo te principe i zasniva se na njima), tako i prilikom kreiranja potrebnih nastavnih materijala. Kreirani softver predstavlja alat za učenje, ali i podršku redovnoj nastavi matematike u srednjim školama (za oblast kvadratnih jednačina).

detaljnije

Seminar za primenjenu matematiku, 4. maj 2010.

Detaljnije:

Naredni sastanak Seminara za primenjenu matematiku održaće se u utorak, 04.05.2010. u 14:15, sala 301f, MI SANU.

Predavač: Aleksandar Milić, Fakultet organizacionih nauka, Beograd.

Naziv predavanja: PRIMENA FUZZY LOGIKE U IZBORU STRATEGIJE ZA PLASIRANjE NOVOG PROIZVODA NA TRŽIŠTE

Sadržaj: U ovom saopštenju se opisuje jedan mogući pristup za primenu  fuzzy logike u izboru strategije za plasiranje novog proizvoda na tržište i izradi dela biznis plana koji se odnosi na taj proizvod. Model za izradu dela biznis plana se zasniva na obradi korisnički definisanih parametara koji se odnose na karakteristike ponude, tražnje i proizvoda.
Model je implementiran korišćenjem programskog paketa MATLAB i Fuzzy Toolbox-a. Na osnovu rezultata modela se generiše deo biznis plana a zatim izbor najbolje strategije.

detaljnije

Seminar Geometrija, vizuelizacija i obrazovanje sa primenama, 6. maj 2010.

Detaljnije:

U četvrtak, 6.5. 2010. u 17:15 časova u prostorijama Matematičkog instituta SANU, Knez Mihajlova 35, sala 301f, predavanje će održati

Katica Stevanović Hedrih.

Naziv  predavanja:  Vektori položaja  materijalnih tačaka reonomnog sistema i njihovi tangentni triedri i N-jedri vektorskih baza u različitim sistemima krivolinijskih koordinata

Apstrakt

detaljnije

Torusna topologija - specijalni kurs, 12. maj 2010.

U sredu, 12. maja 2010. u 12 časova predavanje će održati

dr Vladimir Grujić.

Naziv predavanja: KOMBINATORNE FORMULE ZA HIRCEBRUHOVE RODOVE


Kurs se održava u Matematičkom institutu SANU, Kneza Mihaila 36, treći sprat.

detaljnije