Seminar za geometriju, vizualizaciju i obrazovanje sa primenama, 21. februar 2013.

Naredni sastanak Seminara za geometriju, vizualizaciju i obrazovanje  sa primenama biće održan u četvrtak, 21. februara 2013. u 17 časova, u sali 301f, Matematičkog instituta, SANU.

Predavač: Mileva Prvanović, SANU, Beograd

Naslov predavanja: Rekurentni i konformno-rekurentni Rimanovi prostori

Sadržaj: Biće prikazani rezultati koje su 50-ih i 60-ih godina prošlog veka, za rekurentne prostore, dobili E. M. Patterson, H. S. Ruse, A. G. Walker i T. Y. Willmore, kao i rezultati koje su 60-ih, 70-ih i 80-ih godina, za konformno-rekurentne Rimanove prostore, dobili W. Roter i njegovi učenici: A. Derdzinski, W. Grycak, M. Holtoš i Z. Olszak.Nažalost nije moguće ostaviti komentar.