Seminar za geometriju, vizualizaciju i obrazovanje sa primenama, 24. januar 2013.

Naredni sastanak seminara za geometriju, vizualizaciju i obrazovanje sa primenama biće održan u četvrtak, 24. januara 2013. u 17 časova u sali 301f MI SANU.

Predavač: Stana Nikčević, Farmaceutski Fakultet Beograd

Naslov predavanja: Homogenost Lorencovih trodimenzionalnih mnogostrukosti sa rekurentnom krivinom

Sadržaj: Ispitana je k-krivinska homogenost (k=0,1,2) za Walkerove trodimenzione metrike. Ovo je omogućilo kompletno opisivanje homogenih trodimenzionih Walkerovih metrika. Dokazano je da postoje tačno tri izometrične klase takvih mnogostrukosti. Dobijeni rezultati su omogućili potpuno opisivanje lokalno homogenih Lorencovih mnogostrukosti sa rekurentnom krivinom. Konstruisane su potencijalne funkcije za sve lokalno homogene mnogostrukosti koje se pojavljuju kao stabilni (steady) Ricci i Cotton solitoni.

Rezultati su dobijeni u zajedničkom radu sa E. Garcia Riom i P. Gilkeyjem.Nažalost nije moguće ostaviti komentar.