Projekat "Budi Vip student"

Projekat podržavaju Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo, Univerziteti, fakulteti i veliki broj
studentskih organizacija. Vip mobile u novu generaciju Vip studenata investira 150.000 evra
 
Kompanija Vip mobile pokrenula je konkurs za drugu generaciju učesnika u jedinstvenom projektu društvene korporativneodgovornosti “Budi Vip student“, sa ciljem da ponovo investira u talentovane studente koji žele profesionalno da se usavršavaju u industriji telekomunikacija. Pravo učešća na konkursu “Budi Vip student”  imaju redovni studenti završnih godina osnovnih studija Elektrotehni kog (Tehni kog), Matemati kog, Saobra ajnog, Ekonomskog, Mašinskog i Fakulteta organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu i srodnih fakulteta državnih Univerziteta u  Nišu, Novom Sadu i Kragujevcu, sa prose nom ocenom 8 i više i odli nim znanjem engleskog jezika i rada na ra unaru.  
 
Zbog odli nih rezultata prošlogodišnjeg projekta, Vip mobile i ove godine bira 20 Vip stipendista koji  e dobiti vredne  nagrade – školarinu za prvu godinu diplomskih akademskih studija na matičnom fakultetu, dvomesečnu plaćenu radnu praksu u Vipu, posetu centrali mobilkom austria grupe i Telekoma Austrija u Be u, mentorstvo menadžera kompanije u daljem obrazovanju i profesionalnom usavršavanju, stru na predavanja u okviru „Vip kluba“ i besplatne Vip mobilne telefone i kartice.
 
Prva faza projekta počela je 11. novembra i traja e do 15. decembra 2008. Kandidati su u obavezi da posalju CV i odgovore na pitanja „Zašto misliš da si baš ti 1 od 20 Vip studenata?”, „Da li je za tebe Srbija zemlja mogu nosti i zbog  ega? ” i „Šta je tvoj profesionalni cilj?”. U drugi krug prolazi 80 studenata, koji  e biti u obavezi da napišu esej na temu iz oblasti telekomunikacija. U tre i, završni krug, prolazi 40 studenata. Nakon individualnih intervjua i ocene rada na vežbama i „studijama slu aja”, stru ni žiri  e, po etkom aprila, odabrati 20 Vip stipendista.
 
Za izbor kandidata, kroz sve tri faze, zadužen je žiri koji  ine stru njaci kompanije Vip mobile na  elu sa Aleksandrom Šperlom,predsednik UO kompanije, dr Aleksandar Neškovi  sa Elektrotehni kog fakulteta, kao i doc. Galjina Ognjanov sa Ekonomskog fakulteta u Beogradu.

Zvani ni partneri kompanije Vip mobile u projektu "Budi Vip student" su, pored Ministarstva za telekomunikacije i informaciono društvo, i Univerziteti i fakulteti  iji studenti imaju pravo u eš a u projektu i brojne studentske organizacije. Internet medijski partner projekta je Znanje Infostud.
 
Sve informacije o projektu i formulare za prijavljivanje studenti mogu preuzeti na sajtu www.jasamvip.com. Prijavljivanje je pocelo 11. novembra.Ostavite vaš komentar:


(opciono)
(nece biti prikazano)Vesti i dešavanja

Aktivnosti na seminarima

sve vesti