Seminar za primenjenu matematiku, 30. novembar 2010.

Naredni sastanak Seminara održaće se u utorak, 30.11.2010. u 14:15, sala 301f MI SANU.

Predavač: Marko Đogatović, Milorad Stanojević, Saobraćajni fakultet, Beograd

Naziv predavanja: KOMPARATIVNA ANALIZA ALGORITAMA ESTIMACIJE GPS SIGNALA

Sadržaj: Poslednjih godina postoji trend da se sve veći deo operacija obrade navigacionih signala softverski realizuje. Kod konvencionalnih prijemnika je praksa da su delovi vezani za digitalnu obradu signala hardverski realizovani dok je sve ostalo rešeno softverski. Za razliku od konvencionalnih prijemnika, kod softverskih GPS (Global Positioning System) prijemnika celokupna obrada signala je programski realizovana osim ulaznog stepena. Na taj način je moguće testirati ili primeniti neki novi algoritam za obradu signala bez razvoja hardvera.

Često se za proveru rada softverski realizovanog prijemnika koristi simulirani GPS signal. Simulirani signal je veoma pogodan za testiranje zato što njegovim korišćenjem testiramo prijemnik, a samim tim i algoritme korišćene za obradu, u unapred definisanim, željenim uslovima.

U ovom predavanju prikazaćemo jednu moguću realizaciju softverskog GPS prijemnika, objasnićemo simulaciju GPS signala na L1 frekvenciji spektra proširenog C/A kodom i izvršićemo uporednu analizu algoritama zasnovanih na korelaciji i algoritama estimacije pri obradi realnog (merenog) i simuliranog GPS signala.Ostavite vaš komentar:


(opciono)
(nece biti prikazano)