Seminar Geometrija i primene, 11. maj 2023.

Naredni sastanak Seminara biće održan u četvrtak, 11. maja 2023, u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 17.15.

Predavač: Miroslav Maksimović, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici
 
Naslov predavanja: ČETVRT-SIMETRIČNA KONEKSIJA U GENERALISANOM RIMANOVOM PROSTORU
 
Apstrakt: Na ovom predavanju ćemo govoriti o četvrt-simetričnoj koneksiji koja čuva generalisanu (nesimetričnu) metriku u generalisanom Rimanovom prostoru. Dobijene rezultate ćemo primeniti na primere generalisanog Rimanovog prostora, konkretno na Kelerov i kosimplektički (ko-Kelerov) prostor. U Kelerovom prostoru ćemo predstaviti tenzore koji ne zavise od generatora četvrt-simetrične koneksije i  pokazati njihovu primenu za određivanje nekih relacija za Vejlov projektivni tenzor krivine i holomorfno-projektivni tenzor krivine. U kosimplektičkom prostoru dobijene rezultate ćemo koristiti za određivanje novih uslova za projektivno ravan prostor, kao i za konstrukciju primera eta-Ajnštajnovog kosimplektičkog prostora. Predavanje se zasniva na rezultatima zajedničkog rada sa prof. Milanom Zlatanovićem.
   
Napomene:
Seminar je moguće pratiti i onlajn. Registracija za učešće na seminaru: https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/5vJy5i44YQbMdSuDZ

Ukoliko ste već registrovani, predavanje možete pratiti na sledećem linku:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/jJPbbrZF9BLD73r5m

Neulogovani korisnici mogu pratiti prenos predavanja na ovom linku:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/call/cngMrxTa7WoFSKZJn/ddPssjwsP40vEFRiLjVYEt-bWXLwl-VPYEEFMQjMOG1Nažalost nije moguće ostaviti komentar.