Seminar za računarstvo i primenjenu matematiku, 11. april 2023.

Naredni sastanak Seminara biće održan onlajn i uživo u utorak, 11. aprila 2023, u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 14.15.

Predavač: Nikola Zornić, Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu
 
Naslov predavanja: METODOLOŠKI OKVIR ZA INTEGRACIJU ALGORITAMA MAŠINSKOG UČENjA U MODELE SIMULACIJE ZASNOVANE NA AGENTIMA
 
Apstrakt: Modeliranje i simulacija zasnovani na agentima je jedan od novijih pristupa u računarskoj simulaciji. Ovaj vid simulacije se najčešće koristi za predstavljanje kompleksnih sistema i zasnovan je na autonomnim agentima i njihovim međusobnim interakcijama. Podaci su nam sve dostupniji, što treba iskoristiti i prilikom izgradnje modela. Korišćenjem istorijskih podataka moguće je naučiti algoritme mašinskog učenja i koristiti ih za novo donošenje odluka. Ovim algoritmima je moguće zameniti tradicionalno korišćenu funkciju korisnosti, a koja u modele unosi određeni nivo subjektivnosti i umanjuje verodostojnost modela. Korišćenjem hibridnog pristupa i integracijom algoritama mašinskog učenja u modele simulacije zasnovane na agentima povećava se nivo kvaliteta odlučivanja agenata u međusobnim interakcijama.
 
Napomena: Link za onlajn pristup:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/YoqHWKALRkRTbK9So

Za aktivno učešće neophodna je registracija preko linka:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/call/wnz6oyxsQsy29LfJA/MjQ__eH607WeAL9X7IFtUI98xdQQgVkp-ljiEKPPfXrNažalost nije moguće ostaviti komentar.