Odeljenje za matematiku, 7. april 2023.

Naredni sastanak Seminara biće održan u petak, 7. aprila 2023, u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 14.15.

Predavač: Dragan Mašulović, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

Naslov predavanja: ENTROPIJA I MALI REMZIJEVI STEPENI
 
 
Apstrakt:
Entropija se obično interpretira kao statistička mera složenosti ili neuređenosti sistema. U ovom izlaganju ćemo pokazati kako koncept malih Remzijevih stepena shvaćen iz perspektive teorije kategorija vodi do nove familije funkcija entropije (remzijevske entropije) koje daju informaciju o nivou kombinatorne složenosti neke kombinatorne konfiguracije. Pravolinijskom dualizacijom celog procesa dobijamo familiju dualnih remzijevskih entropija. Izlaganje ćemo završiti diskusijom o odnosu dualnih remzijevskih entropija i problema Kekris-Sokić-Todorčević o homogenom dualnom Remzijevom svojstvu.

Napomena: Predavanja se mogu pratiti na daljinu preko linka:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/call/T9XDGChhq8aDcNqmz/qw7wIwci2jv2rdg9I9CrXkm7OJhF_LB8DfjXZp4jTFV

Registraciona forma je dostupna na:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/tz97w4Hu4c3unsJ7NNažalost nije moguće ostaviti komentar.