Sastanak Odeljenja za matematiku, 12. novembar 2010.

Naredni sastanak Odeljenja za matematiku održaće se u petak, 12.11.2010. u 14 časova, u sali 2 SANU.

Predavač: Prof. dr Stevan Pilipović, Departman za matematiku, Prirodno-matematičkog fakulteta, Novi Sad


Naziv predavanja: Višedimenzionalne Tauberove teoreme za malotalasnu transformaciju i transformaciju regularizacije

Sadržaj: Biće date teoreme Abelovog i Tauberovog tipa za malotalasnu transformaciju kao i za transformaciju regularizacije za temperirane distribucije sa vrednostima u Banahovim prostorima. Opšte teoreme se koriste za dobijanje rezultata u klasičnoj analizi:

1. u lokalnoj i mikrolokalnoj analizi Bonija, Mejera,
2. u stabilizaciji rešenja za klasu Košijevih problema,
3. u  analizi asimptotskog ponašanja Laplasove transformacije.

Kao primeri se navode kratki dokazi nekih rezultata Hardija i LitlvudaOstavite vaš komentar:


(opciono)
(nece biti prikazano)