Skup 'Nauka: stanje i perspektive'

U okviru drugog ciklusa „Strateški pravci razvoja Srbije u 21. veku“, 23. i 24. septembra u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti biće održan skup posvećen nauci, pod naslovom „Nauka: stanje i perspektive“.

Otvaranje ovog događaja predviđeno je za petak, 23. septembar, u 10 sati, u Svečanoj sali SANU.
Na skupu će biti razmatrani relevantni problemi nauke u Srbiji, od njenog finansiranja do naučne produkcije. Poseban značaj ovog skupa je naglasak na komparativnim analizama ključnih aspekata nauke u Srbiji i zemljama Evropske unije, čime se dobija uvid u trenutni položaj nauke u Srbiji po različitim parametrima (procenat BDP-a koji se ulaže u nauku, broj radova u poslednjih deset godina, prosečan broj radova po istraživaču itd). Zasebna tema biće produkcija u različitim naučnim oblastima, pri čemu je poseban osvrt dat na odnos društvenih i humanističkih nauka s jedne, i ostalih nauka, s druge strane.  

Po završetku skupa predviđeno je objavljivanje zbornika radova i posebne publikacije u kojoj bi bile date statističke analize svih relevantnih činilaca koji utiču na naučnu produkciju, kako u Srbiji, tako i u Evropskoj uniji.

Direktan prenos može se pratiti putem linka
https://www.sanu.ac.rs/direktan-prenos/

Program možete preuzeti ovde.Nažalost nije moguće ostaviti komentar.