XIX NCD konferencija, Matematički fakultet, 13. septembar 2022.

XIX konferencija "Digitalizacija kulturne baštine, starih zapisa iz prirodnih i društvenih nauka i digitalna humanistika" biće održana 13. septembra 2022. godine na Matematičkom fakultetu u Beogradu.

Učesnici koji žele da izlazu na konferenciji, treba da, najkasnije do 1. septembra 2022. godine, na adresu ncd[at]matf.bg.ac.rs pošalju apstrakt rada (na srpskom i/ili engleskom) prema sledećim formatima:

Apstrakt-srpski

Abstract-English

Radovi predstavljeni na konferenciji koji prođu postupak recenzije biće štampani u časopisu Pregled Nacionalnog centra za digitalizaciju (http://www.ncd.matf.bg.ac.rs/).Nažalost nije moguće ostaviti komentar.