Seminar iz veštačke inteligencije, 6. jul 2022.

Naredni sastanak Seminara biće održan onlajn u sredu, 6. jula 2022, od 19-20 časova.

Predavač: Dobrivoje Lale Erić, Selektor programa art+science, Centar za promociju nauke

Naslov predavanja: UMETNOST VEŠTAČKE INTELIGENCIJE

Apstrakt:
Već nekoliko godina unazad, manifestacija art+science Centra za promociju nauke posvećena je kritičkom i kreativnom sagledavanju, čitanju i tumačenju vrednosti, sistema i mogućnosti veštačke inteligencije (AI), kao dominantne supertehnologije današnjice, koja nesumnjivo boji naše živote i sve više utiče na okruženje u kome se nalazimo i na odluke koje donosimo. Njenim razvojem, analizom i primenom bave se na hiljade istraživača širom sveta koji znanja iz izrazito heterogenih disciplina i oblasti – kognitivne i neuro nauke, matematika, lingvistika, robotika, mašinsko učenje itd. – usmeravaju ka kreiranju nove tehnološke stvarnosti. U takvom stremljenju i ubrzanoj hiperprodukciji sadržaja, mnoga ključna pitanja i teme su preskočeni ili jednostavno apstrahovani, te je njihovo tumačenje prepušteno nekolicini onih koji su spremni na dublji, neposredni i nesputani dijalog.

Tehnološki primat neupitno povećava distancu između različitih slojeva društva i svoju primenu nalazi najpre zadovoljavajući partikularne, komercijalne i zatvorene interese srednjih i velikih sistema. U takvoj realnosti, dragoceni su primeri umetnika, naučnika, istraživača, preduzimača i velike industrije koji su radi da razmotre svoje pozicije, otvore svoje prostore i uključe se u neophodni razgovor o zajedničkoj budućnosti. U susret sedmom izdanju manifestacije art+science, koje će se pod nazivom EkOtisak prvi put organizovati u Novom Sadu, od 20. jula do 7. avgusta, predstavićemo dosadašnje aktivnosti i rezultate, kao i jedinstvene metodologije kreirane sa ciljem uspostavljanja društvenog dijaloga i uključivanja različitih zajednica i grupa u razgovor o (tehnološkoj) sadašnjosti i budućnosti svih nas.

Napomena: Registraciona forma za učešće je dostupna na linku:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/CW5nJWDSEZDj7p32p

Ukoliko želite samo da pratite predavanje bez mogućnosti aktivnog učešća, prenos je dostupan na linku:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/4LNW8WtML7rLKojozNažalost nije moguće ostaviti komentar.