Seminar iz veštačke inteligencije, 25. maj 2022.

Naredni sastanak Seminara biće održan onlajn u sredu, 25. maja 2022, od 19-20 časova.

Predavači: Simona Kasterović, Tamara Stefanović, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu

Naslov predavanja: KRIPTO-KOVID: PROBLEMI PRIVATNOSTI U BLOCKCHAIN TEHNOLOGIJI I DIGITALNOM PRAĆENjU KONTAKATA

Apstrakt:
Jedan od glavnih problema u digitalnom svetu je problem privatnosti podataka. Pored filozofskog, pravnog i ekonomskog aspekta privatnosti pojavila se potreba za proučavanjem tehnološkog aspekta privatnosti čiju osnovu čine matematički modeli. Prvi deo izlaganja biće posvećen matematičkim modelima privatnosti. Najpre ćemo dati istorijski pregled razvoja matematičkih modela privatnosti. Zatim ćemo se fokusirati na vezu između matematičkih modela privatnosti i blockchain tehologije pri čemu ćemo posmatrati dva pravca - privatnost u blockchain-u i blockchain u privatnosti. Drugi deo izlaganja biće posvećen aplikacijama za digitalno praćenje kontakata koje su postala goruća tema za vreme pandemije virusa COVID-19. Ukazaćemo na probleme u funkcionisanju ovih aplikacija i predstaviti naše rešenje za prevazilaženje problema njihovog povezivanja putem distribuiranih mreža kao što su Chord i Synapse.

Biće predstavljena zajednička istraživanja sa Silviom Gilezan i rezultati rada Silvia Ghilezan, Luigi Liquori, Bojan Marinković, Simona Kašterović, Zoran Ognjanović, Tamara Stefanović: Federating Digital Contact Tracing using Structured Overlay Networks, HAL Id: hal-03127890

Napomena: Registraciona forma za učešće je dostupna na linku:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/CW5nJWDSEZDj7p32p

Ukoliko želite samo da pratite predavanje bez mogućnosti aktivnog učešća, prenos je dostupan na linku:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/4LNW8WtML7rLKojozOstavite vaš komentar:


(opciono)
(nece biti prikazano)