Studentski seminar, 24. decembar 2021.

Naredni sastanak Seminara biće održan onlajn u petak 24. decembra 2021. sa početkom u 12 časova.

Predavač: Stefan Milenković, Antonije Subotić, Matematički fakultet Univerziteta u Beogradu

Naslov predavanja: METODA ANALITIČKIH TABLOA U KLASIČNOJ ISKAZNOJ LOGICI

Apstrakt: Cilj rada je provera zadovoljivosti i valjanosti proizvoljne formule klasične iskazne logike. Korišćena je metoda analitičkih tabloa čija je kompletnost i korektnost pokazana. Zatim je opisan algoritam za formiranje analitičkog tabloa jedne formule, kao i provera zadovoljivosti te formule preko njega. Na osnovu tog algoritma napravljen je i program koji u realnom vremenu izvršava početni zadatak.

Predavanje će se održati onlajn i link za pristup predavanju je
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/CihYM6Nratzix7c8G

Link za registraciju korisnika grupe Studentski seminar je
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/M4zcEwxkzy5PqNS73Ostavite vaš komentar:


(opciono)
(nece biti prikazano)