Molbe-smanjenje školarine

Odluka o finansijskim molbama za smanjenje školarine

Finansijske molbe za smanjenje školarine za školsku 2020/2021. godinu mogu se predati od 27.10.2021. do 28.11.2021. na šalteru studentske službe, svakim radnim danom od 11 do 14 časova. Finansijska molba mora da sadrži:

1. Molbu sa informacijama o razlogu podnošenja iste;

2. Ime i prezime studenta;

3. Broj indeksa;

4. Godina na koju je student upisan;

5. Koliko ESPB student upisuje u tekućoj školskoj godini i koliko je ESPB položio u toku dosadašnjeg školovanja;

6. Uverenje o prihodu po članu domaćinstva - iz opštine;

7. Lekarsku dokumentaciju u slučaju da je podnosilac ili neki član domaćinstva bolestan;

8. Ostale relevantne dokumente (u koje svakako ne spadaju potvrde o kreditima ili slično).

U SLUČAJU DAVANjA NETAČNIH INFORMACIJA, STUDENT GUBI PRAVO NA PODNOŠENjE FINANSIJSKIH MOLBI DO KRAJA STUDIRANjA.Ostavite vaš komentar:


(opciono)
(nece biti prikazano)