Seminar za geometriju i primene, 28. oktobar 2021.

Naredni sastanak Seminara biće održan onlajn u četvrtak, 28. oktobra 2021. od 17 časova korišćenjem Webex platforme.

Predavač: Vladica Andrejić, Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu

Naslov predavanja: O OSERMANOVOJ HIPOTEZI

Apstrakt: Osermanova hipoteza je pitanje da li je svaka Osermanova mnogostrukost lokalno dve-tačke homogena. Objasnićemo zašto je ova hipoteza važna stvar u Rimanovoj geometriji, te dati osvrt na ono što se do sada zna. Nakon toga predstavljamo najnovije (još uvek neobjavljene) rezultate koji bi u bliskoj budućnosti mogli da doprinesu rešavanju pojedinih slučajeva hipoteze, a baziraju se na uspostavljanju Principa proporcionalnosti čiji je Princip dualnosti specijalni slučaj.


Detalji pristupa:
https://matf.webex.com/matf/j.php?MTID=mbb5d87f24d0081f774e597f651e5d09d
Meeting number (access code): 2391 623 2407
Meeting password: aJmxx36jmH6

 Ostavite vaš komentar:


(opciono)
(nece biti prikazano)