Konkurs za dodelu 'Nagrade Veselina Lučića' za najbolje naučno ostvarenje nastavnika i saradnika na UB

Raspisan je Konkurs za dodelu „Nagrade Veselina Lučića“ za najbolje naučno, odnosno stručno, ostvarenje nastavnika i saradnika Univerziteta u Beogradu, objavljeno tokom 2020. godine.

Kandidati na Konkurs mogu prijaviti: monografiju, poglavlje u monografiji ili naučni rad. Navedena ostvarenja moraju biti štampana kod eminentnog domaćeg ili stranog izdavača (poželjno je priložiti recenzije). Neće biti uzeti u razmatranje zbornici radova sa naučnih skupova, kao ni udžbenička literatura.

Rok za podnošenje prijava je od 22. februara do 21. aprila 2021. godine

Tekst konkursa

Obrazac za prijavuOstavite vaš komentar:


(opciono)
(nece biti prikazano)