Seminar za Geometriju i primene, 3. decembar 2020.

Naredni sastanak Seminara biće održan u četvrtak, 3. decembra 2020, u sali 821 Matematičkog fakulteta sa početkom u 17:15.

Predavač: Đorđe Baralić, Matematički institut SANU

Naslov predavanja: BOJENjA SA 15 BOJA I MALA NATKRIVANjA U DIMENZIJI 4

Apstrakt:
Na predavanju dajemo pregled osnovnih tvrđenja o kombinatorici politopa sa posebnim akcentom nad susedske politope. Zatim objašnjavamo kako se hromatski broj pojavljuje kao jedna od opstrukcija za postojanje malih natkrivanja i kvazitorusnih mnogostrukosti. Potom pokazujemo kako bojenje faceta politopa u dimenziji 4 sa 15 boja može da proizvede malo natkrivanje koje je interesantno kao primer koji zahteva da se svi mogući vektori rešetke u (Z/2)^4 moraju pojaviti kao kolone karakteristične matrice tog natkrivanja.

Napomena: Sastanak Seminara biće moguće pratiti i onlajn, preko Webex platforme.

Detalji pristupa:
https://matf.webex.com/matf/j.php?MTID=mb0f3a271984a1152078f1de378c3ef5f
Meeting number: 174 021 4901
Password: jPsZmpJR788Ostavite vaš komentar:


(opciono)
(nece biti prikazano)