Finansijske molbe za smanjenje školarine za školsku 2020/21

Finansijske molbe za smanjenje školarine za školsku 2020/21 godinu se primaju od 9.11.2020. do 28.11.2020. na šalteru Studentske službe Matematičkog fakulteta.

Finansijske molbe se mogu podneti na osnovu:

1. Slabog materijalnog stanja domaćinstva kojem podnosilac pripada
2. Lošeg zdravstvenog stanja podnosioca ili člana uže porodice
3. Smrtnog slučaja člana domaćinstva podnosioca
4. Upisivanje Fakulteta bez prijemnog ispita zbog isteka roka studija
5. Upisivanje Fakulteta bez prijemnog ispita sa nekog od studijskih programa čija je akreditacija istekla na novu akreditaciju istog studijskog programa

Molba za smanjenje školarine mora da sadrži:

1. Ime i prezime podnosioca
2. Broj indeksa
3. Godinu studiranja na koju je podnosilac upisan
4. Podatke u vezi sa razlozima podnošenja molbe
5. Koliko ESPB student upisuje u tekućoj školskoj godini i koliko je ESPB položio tokom studiranja na Matematičkom fakultetu
6. Uverenje o prihodu po članu domaćinstva koje izdaje matična opština, ukoliko se podnosi molba na osnovu lošeg finansijskog stanja domaćinstva kojem podnosilac pripada
7. Lekarska dokumentacija u slučaju da je podnosilac ili neki član uže porodice podnosioca bolestan
8. Ostale relevantne dokumente


U slučaju davanja netačnih informacija u molbi, podnosilac zahteva gubi pravo na mogućnost podnošenja molbi za smanjenje školarine do kraja studiranja na Matematičkom fakultetu.Ostavite vaš komentar:


(opciono)
(nece biti prikazano)