Konferencija YOURS 2020, 19. maj 2020, Beograd

Medjunarodni skup Young Researcher’s Conference 2020 - YOURS 2020, biće održan 19. maja 2020. na Beogradskom sajmu. Organizator konferencije je Mašinski fakultet Univerzitet u Beogradu uz podršku JAES-a (Journal of Applied Engineering Science). Ciljevi konferencije su, između ostalog, promovisanje i podrška naučnog rada mladih istraživača, izgradnja i širenje mreže multidisciplinarnih istraživačkih kontakata. Organizatori konferencije su obezbedili nagrade za najbolje radove mladih istraživača.

Drugi poziv za YOURS 2020 konferenciju

Radovi se šalju na adresu office@yours.rs najkasnije do 30. aprila 2020.
Prvi autor rada mora biti istraživač do 35 godina starosti. Uputstva za pripremu rada nalaze se na stranici http://www.engineeringscience.rs/instructions-for-authors

Zbornik rezimea sa prošlogodišnje YOURS konferencije kao i RAD  nagrađen novčanom nagradom od 1000 EUR, mogu poslužiti inspiracija i podsticaj za učešće na ovogodišnjoj YOURS konferenciji.

Više informacija o konferenciji može se naći na stranici https://www.iipp.rs/konferencija.php?id=3Ostavite vaš komentar:


(opciono)
(nece biti prikazano)