Studentski seminar, 28. februar 2020.

Naredni sastanak Seminara biće održan u petak, 28. februara 2020. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 12 časova.

Predavač: Stefan Ivković, Matematički institut SANU

Naslov predavanja: POLU-FREDHOLMOVI OPERATORI NA HILBERTOVIM C*-MODULIMA I ODGOVRAJUĆI SPEKTRI

Apstrakt:
Na prethodnom predavanju smo definisali A-Fredholm operator na standardnom modulu nad jediničnom C*-algebrom A i izložili smo rezultate Miščenka. Definisali smo takođe polu-A-Fredholm operatore i izložili neke od rezultata iz rada "Semi-Fredholm theory on Hilbert C*-modules’". Na ovom predavanju ćemo izložiti ostale rezultate iz istog rada. Zatim ćemo definisati uopštene spektre u centru C*-algebre od operatora na Hilbertovim C*-modulima i prezentovaćemo rezultate iz rada "On compressions and generalized spectra of operators over C*-algebras".Ostavite vaš komentar:


(opciono)
(nece biti prikazano)