KGTA seminar, 17. decembar 2019.

Naredni sastanak Seminara biće održan u utorak, 17. decembra 2019, u sali 844 Matematičkog fakulteta sa početkom u 14 časova.

Predavač: Rade Živaljević, Matematički institut SANU

Naslov predavanja: PROBLEM PRAVEDNOG DELjENjA OGRLICE

Apstrakt:
Ogrlicu koja se sastoji od n tipova dragih kamenova potrebno je podeliti na što manji broj delova koje je moguće razdeliti grupi od r "lopova" tako da svaki lopov dobije isti broj dragih kamenova svake vrste. Klasičan rezultat Noge Alona kaže da je n(r-1) preseka ogrlice uvek dovoljno. Prikazaćemo stare i nove (topološke) metode koje se koriste u dokazu ove teoreme i njenih generalizacija.Ostavite vaš komentar:


(opciono)
(nece biti prikazano)