Seminar za računarstvo i primenjenu matematiku, 17. decembar 2019.

Naredni sastanak Seminara biće održan u utorak, 17. decembra 2019. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 14:15.

Predavač: Milica Milivojević Danas, Prirodno-matematički fakultet Kragujevac

Naslov predavanja: MEŠOVITA METRIČKA DIMENZIJA GRAFOVA

Apstrakt:
Predmet ovog izlaganja je nedavno uvedena grafovska invarijanta: mešovita metrička dimenzija. Na početku predavanja će biti uvedena definicija, opis kao i osnovne karakteristike date invarijante koje se mogu naći u literaturi. Zatim će biti prezentovani ilustrativni primeri koji pokazuju mešovitu metričku dimenziju nekih zanimljivih pojedinačnih grafova. U drugom delu predavanja, će biti prikazani originalni naučni rezultati kandidatkinje, kao i pravci daljeg razvoja.Ostavite vaš komentar:


(opciono)
(nece biti prikazano)