Geometrija, obrazovanje i vizualizacija sa primenama, 12. i 19. decembar 2019.

Naredna dva sastanaka Seminara biće održana 12. i 19. decembra  2019. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 17:15.

Predavač: Ivko Dimitrić, Pennsylvania State University

Naslov predavanja: CR PODMNOGOSTRUKOSTI NISKOG ČENOVOG TIPA U KOMPLEKSNIM PROSTORNIM FORMAMA

Apstrakt: Koristeći standarno utapanje kompleksnog projektivnog i kompleksnog hiperboličnog prostora u odgovarajući (pseudo) euklidski prostor izučavaju se CR podmnogostrukosti Čenovog tipa 2 i 3. U tom kontekstu biće izloženi rezultati o holomorfnim (Kelerovim) podmnogostrukostima, totalno realnim podmnogostrukostima i realnim i kompleksnim hiperpovršima kompleksnih prostornih formi. Uz navodjenje ranije dobijenih rezultata i primera izložiće se i rezultati o nepostojanju izvesnih vrsta podmnogostrukosti tipa 2 i 3, koji su dobijeni u zajedničkom radu sa Mirjanom Đorić.Ostavite vaš komentar:


(opciono)
(nece biti prikazano)