Geometrija, obrazovanje i vizualizacija sa primenama, 28. novembar 2019.

Naredni sastanak Seminara biće održan u četvrtak, 28. novembra 2019. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 17:15.

Predavač: Miodrag Mateljević, Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu, redovni član SANU

Naslov predavanja: NEKI ASPEKTI TEORIJE POTENCIJALA, VIZUALIZACIJA, VARIJACIONI RAČUN I PRIMENE

Apstrakt:
U predavanju će biti posmatrani neki aspekti teorije potencijala, harmonijska preslikavanja i geometrijske nejednakosti.

Biće razmotrene neke od sledećih tema:

1. Motivacije za matematičke teorije u realnom svetu, posebno u fizici. Veze izmedju matematičke teorije potencijala i potencijala u elektrostatici: stanje ravnoteže, težnja sistema da zauzme položaj minimalne energije, izoperimetrijske nejednakosti u vezi kapaciteta, geometrijske nejednakosti koje ukljčuju Geringov problem i njihova veza sa logom Internacionalne matematičke unije, itd.

2.  Dirihleov princip i varijacioni  račun u vezi minimalnih površi, harmonijska preslikavanja koja su stacionarne tačke funkcionala energije i geometrijske nejednakosti.

3. Problem Jakoba Sinaija.

4. Lokalna distorzija kvazikonformnih preslikavanja, metod modula familije krivih, kapacitet,...

Za više detalja, videti sekcije 5. i 6. u radu: M. Mateljević: "Neki aspekti teorije potencijala, vizualizacija, varijacioni račun i primene", Akademske besede knj. 2, 2019, redovnih članova SANU  koji su izabrani 8. novembra 2018 god.

Prezentacija i uručenje će se održati na Tribini Biblioteke SANU, 10. decembra u 13 sati, 2019. u Svečanoj sali SANU.Ostavite vaš komentar:


(opciono)
(nece biti prikazano)