Odeljenje za mehaniku, 27. novembar 2019.

Naredni sastanak Seminara biće održan u sredu, 27. novembra 2019. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 18 časova.

Predavač: Sanja Ružičić, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

Naslov predavanja: DOPUSTIVA SINGULARNA REŠENjA SISTEMA GASNE DINAMIKE SA NEPOZITIVNIM PRITISKOM

Apstrakt:
Karakteristika (slabih) rešenja hiperboličnih sistema zakona održanja je da razvijaju prekide u konačnom vremenu, i često su neograničena, što se ispoljava kroz pojavu Dirakove delta funkcije. To sve povlači i pitanje njihove jedinstvenosti, odnosno fizičke delovima konstantne funkcije u odnosu na prostorne promenljive i mogu obuhvatiti veliki broj neograničenih rešenja sistema zakona održanja. Akcenat će biti stavljen na sistem gasne dinamike bez pritiska i na modele za Čapliginov gas kod kojih je pritisak negativan i obrnuto proporcionalan gustini gasa. Rešenja problema sa po delovima konstantnim početnim uslovom se mogu iskoristiti u konstrukciji neograničenih rešenja proizvoljnog početnog problema.Ostavite vaš komentar:


(opciono)
(nece biti prikazano)