Seminar za računarstvo i primenjenu matematiku, 4. jun 2019.

Naredni sastanak Seminara biće održan u utorak, 4. juna 2019. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 14:15.

Predavač: Prof.dr Aleksandar Kavčić, Karnegi Melon univerzitet, SAD

Naslov predavanja: OPTIMALNO ČITANjE SA MAGNETSKOG DISKA

Apstrakt:
U ovom predavanju osvrnućemo se na matematiku koja stoji iza metode za optimalno čitanje zapisa sa magnetskog diska. Sama matematika je razumljiva studentima osnovnih studija matematike i tehničkih fakulteta, a zasniva se na teoriji verovatnoće. Osobenost ovog rešenja je njegova sveobuhvatniost u smislu da je polazna tačka sama fizika magnetskog zapisa na disk, a zatim se preko matematike dolazi do rešenja koje se može uprostiti do te mere da se prilično lako implementira u elektronskim čipovima (integrisanim kolima). Ova metoda je trenutno de-facto standard u industriji magnetskih memorija, a matematički se može dokazati da ni jedno drugo rešenje ne može biti bolje, dakle optimalno je. Dokaz je direktan i proizlazi iz samog izvodjenja krajnje formule.

Biografija predavača:
Aleksandar Kavčić je profesor na Univerzitetu Karnegi Melon u SAD-u. Rešio je problem pouzdanog čitanja zapisa na hard-diskovima. Njegovo rešenje je postalo industrijski standard koji je omogućio stalno povećanje kapaciteta hard-diskova. Predavao je i na Harvardu i na Univerzitetu na Havajima, njegovi radovi iz oblasti obrade signala često su citirani, a prijavio je sedam patenata. Dobitnik je IEEE nagrade za najbolji rad u oblasti procesiranja signala za memorijske jedinice.Ostavite vaš komentar:


(opciono)
(nece biti prikazano)