Geometrija, obrazovanje i vizualizacija sa primenama, 23. maj 2019.

Naredni sastanak Seminara biće održan u četvrtak, 23. maja 2019. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 17:15.

Predavač: Miloš Milovanović, Matematički institut SANU

Naslov predavanja: VREMENSKI KONTINUUM BRAUVERA

Apstrakt:
Namera nam je da zasnujemo konitinuum oslanjajući se na fiziku kompleksnih sistema. U tom cilju, obraćamo se intuicionističkoj matematici Brauvera, što podrazumeva procesualnu definiciju realnog broja koji se odnosi na problem merenja. Pokazujemo da je Brauverov kontinuum kategorički skelet kompleksnih sistema čije je definiciono svojstvo postojanje vremenskog operatora. On dejstvuje u prostoru kontinualnih signala predstavljajući multirezolucionu hijerarhiju koju uspostavlja proces merenja. Skriveni Markovljev model, koji sažima statističke osobenosti ove hijerarhije, primenljiv je na širok opseg signala i potvrđen eksperimentalno. Ovim je nagovešten novi metod koji se već pokazao veoma korisnim u primenjenoj matematici.Ostavite vaš komentar:


(opciono)
(nece biti prikazano)