Sastanak odeljenja za matematiku, 26. mart 2010.

Detaljnije: U petak, 26.03.2010.  14 časova, u sali 2 SANU, predavanje će održati Dora Selesi, sa Departmana za matematiku i informatiku, Prirodno-matematičkog fakulteta, Univerziteta u Novom Sadu.

Naziv predavanja: HAOS EKSPANZIJA UOPŠTENIH STOHASTIČKIH PROCESA

Sadržaj:

Wiener-Itova teorema o haos ekspanziji stohastičkih procesa predstavlja razlaganje u red po ortogonalnoj bazi Fourier-Hermiteovih polinoma u prostoru kvadratno integrabilnih stohastičkih procesa. Teorija belog šuma je zasnovana na ovom razlaganju, na osnovu čega se dalje grade prostori uopštenih stohastičkih procesa i test procesa, dodavanjem  odgovarajućih težinskih faktora u haos ekspanziji procesa.
Predstavićemo i univerzalni metod primene haos ekspanzije singularnih stohastičkih procesa na rešavanje nekih klasa stohastičkih parcijalnih diferencijalnih jednačina u kojima figuriše Wickov proizvod.
Razmotrićemo stohastički Dirichletov problem i Helmholtzovu jednačinu.Ostavite vaš komentar:


(opciono)
(nece biti prikazano)