Ishodi učenja na "nastavničkim" fakultetima, Novi Sad 28.januar 2010.

Tempus kancelarija i Tim stručnjaka za reformu visokog obrazovanja za Srbiju organizuju jednodnevni seminar pod nazivom Ishodi učenja na "nastavničkim fakultetima", koji se organizuje kao prva od aktivnosti u radnom planu Tima stručnjaka za reformu visokog obrazovanja u 2010 godini.

Seminar se organizuje u četvrtak 28.01.2010. na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, amfiteatar 2, Departman za biologiju i ekologiju, Trg Dositeja Obradovića 2 (pored centralne plave zgrade) u periodu od 10.30h do 16.30h. (program je u prilogu)

Cilj seminara:

Poznato je da u Srbiji postoje značajne razlike u strukturi studijskih programa putem kojih se obrazuju oni koji mogu da predaju u osnovim i srednjim školama.  Stoga je jedan ovakav seminar dobra prilika da se o toj temi razgovara kao i da se uporede iskustva posle nedavno završenog prvog kruga akreditacije "nastavničkih" programa.

Takođe se smatra korisnim da se iskustva kolega iz Srbije uporede sa pristupom koji zagovaraju neke druge evropske zemlje u pogledu nastavničkih profesija. Shodno tome, jedan od učesnika i predavača na seminaru biće Dr. Terence Clifford Amos sa Univerziteta Kenterburi u Velikoj Britaniji, ekspert u oblasti reforme visokog obrazovanja.

U uvodnom izlaganju, svoja zapažanja o pomenutoj temi, iz perspektive člana Komisije za akreditaciju i obezbeđivanje kvaliteta predstaviće Prof. Vera Dondur.

Kako bi rezultati seminara imali konkretniju korist za sve učesnike, biće predstavljeni i primeri definisanja ishoda učenja za nekoliko predmeta u ovoj oblasti.

Zbog učešća kolege iz Velike Britanije, radni jezik seminara biće engleski.

Seminar je otvoren za sve nastavnike i saradnike u nastavi sa ciljnih fakulteta. Ne postoje troškovi kotizacije. Organizator, nažalost ne može snositi troškove puta.

Molimo Vas da učešće potvrdite na mejl office@tempus.ac.rs do 27.01.2010. godine.Ostavite vaš komentar:


(opciono)
(nece biti prikazano)