Međunarodna konferencija BALCOR/SYMOPIS 2013, 7-11. septembar, Beograd-Zlatibor

XI Balkanska konferencija o operacionim istraživanjima BALCOR 2013 i XL Simpozijum o operacionim istraživanjima SYMOPIS 2013 biće održani od 7-11. septembra u Beogradu i na Zlatiboru.

BALCOR je međunarodna konferencija koja se održava svake druge godine u nekoj od balkanskih zemalja sa ciljem da se predstave rezultati istraživanja i okupe operacioni istraživači prvenstveno iz balkanskih zemalja. Ove godine konferenciju BALCOR organizaciono i finansijski podržava  EURO - Evropska asocijacija društava operacionih istraživanja. XL nacionalni simpozijum o operacionim istraživanjima SYMOPIS 2013 biće održan paralelno sa konferencijom BALCOR 2013 kao zajednički međunarodni seminar skup.

Svečano otvaranje će se održati u subotu, 7. 9. u 14 časova u Svečanoj sali Rektorata Univerziteta u Beogradu, Studentski trg 1.

Program konferencija može se preuzeti sa
http://www.balcor2013.fon.bg.ac.rs/sample-page/conference-programme/

Više detalja može se naći na sajtu
http://www.balcor2013.fon.bg.ac.rs/