Prva Konferencija o nauci i delu Milutina Milankovića, Beograd 2011.

Matematički fakultet Univerziteta u Beogradu je jedan od organizatora Prve Konferencije o nauci i delu Milutina Milankovića, pod nazivom "Kalendarsko znanje i doprinos Milutina Milankovića".

Konferencija ima za cilj multidisciplinarno razmatrane pitanja kalendarskog znanja sa gledišta: matematičke i astronomske teorije merenja i računanja vremena i godišnjih ciklusa, istorije kalendarskih znanja od najstarijih vremena do danas, mitološke i teološke podloge kalendara, kao i istoriju nastanka i modifikacija najpoznatijih kalendara sve do specifičnog doprinosa Milutina Milankovića pokušaju reforme pravoslavnog kalendara.

Rok za prijavu abstrakta je 31. jul 2011.

Detaljniji poziv za učešće na Konferenciji može se preuzeti OVDE.